Učenici ITHS-a posetili Oktobarski salon

Za našim učenicima drugog razreda je još jedan sjajan aktivan čas! Oni su 9. oktobra posetili 55. Oktobarski salon na kom su dobili znanja o savremenoj umetnosti. Poseta je organizovana u okviru predmeta Likovna kultura i Umetnost. U pratnji odeljenskih starešina i nastavnice Likovne kulture, učenici su videli radove mladih umetnika, izložene u zgradi Muzeja…