Upoznajte naše nastavnike,
stručni i vannastavni kadar

grupna slika
Logo ITHS

Nastavnički tim ITHS-a čine posvećeni, stručni i motivisani predavači na čijim časovima učenici uživaju. Stoga su profesori ITHS-a pre svega kreativni pojedinci, a zatim i ljudi otvorenog duha i velikog srca, spremni da uvek izađu u susret, podele savete i zajednički sa učenicima reše njihove probleme.

U svakom svom profesoru pronaći ćete uzore koji inspirišu. Oni će zajedno sa vama organizovati humanitarne akcije, posećivati kulturna događanja, sudelovati u sportskim aktivnostima... Kao učenici ITHS-a, i vi ćete sa njima podeliti odgovornost da u svakom trenutku, čime god se budete bavili u životu, budete najbolji primer svima oko sebe. Dobrodošli da zajedno krenemo u avanturu kroz zanimljiv svet IT-ja i zacrtamo siguran put budućih uspeha.

Predavači:

 • Strucni Predmeti
 • Strucni Predmeti
 • Dijana Pelević

  prof. matematike

  Dijana Pelević
 • Nikola Bošković

  prof. informatičke grupe predmeta

  Eyal Shahar
 • Mirjana Žilović

  prof. informatičke grupe predmeta

  Lior Rozner
 • Aida Ninković

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Sagy Burshtein
 • Ivana Dražić

  prof. matematike i programiranja

  Ivana Dražić
 • Andrej Čoha

  prof. praktične nastave

  Andrej Čoha
 • Zoran Lončarević

  prof. informatičke grupe predmeta

  Zoran Lončarević
 • Dragan Golubović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Dragan Golubović
 • Dragana Dudić

  prof. matematike

  Dragana Dudić
 • Andrijana Vasić

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Andrijana Vasić
 • Nikola Dragović

  prof. informatičke grupe predmeta

  Nikola Dragović
 • Goran Ninković

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Goran Ninković
 • Nikola Kalojević

  prof. informatičke grupe predmeta

  Nikola Kalojević
 • Snežana Todorović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Snežana Todorović
 • Ivan Mandić

  prof. informatičke grupe predmeta

  Ivan Mandić
 • Elizabeta Momčilović

  prof. informatičke grupe predmeta

  Elizabeta Momčilovićr
 • Jelena Apostolović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Jelena Apostolović
 • Nataša Ivetić

  prof. matematike

  Nataša Ivetić
 • Strucni Predmeti
 • Strucni Predmeti
 • Dragana Grujičić

  prof. likovne kulture

  Dragana Grujičić
 • Tamara Žeželj Mayer

  prof. muzičke kulture

  Tamara Žeželj Mayer
 • Rade Ratković

  prof. verske nastave

  Rade Ratković
 • Aleksandar Markov

  prof. istorije

  Aleksandar Markov
 • Srđan Radaković

  prof. fizike

  Srđan Radaković
 • Lidija Zogović

  prof. hemije

  Lidija Zogović
 • Maja Keskinov

  prof. filozofije

  Maja Keskinov
 • Jasmina Vukotić

  prof. ustava

  Jasmina Vukotić
 • Vladimir Miloičić

  prof. istorije

  Vladimir Miloičić
 • Ivan Đikić

  prof. geografije

  Ivan Đikić
 • Vladimir Miljković

  prof. fizičkog vaspitanja

  Vladimir Miljković
 • Marija Ivanov

  prof. fizičkog vaspitanja

  Marija Ivanov
 • Strucni Predmeti
 • jezici
 • Nataša Topukov

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Nataša Topukov
 • Aleksandra Prokopijević

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Aleksandra Prokopijević
 • Ana Radinović Lukić

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Ana Radinović Lukić
 • Biljana Grujičić

  prof. engleskog jezika

  Biljana Grujičić
 • Sanja Filipović

  prof. engleskog jezika

  Sanja Filipović
 • Tamara Precepa

  prof. španskog jezika

  Tamara Precepa
 • Strucni Predmeti
 • jezici
 • Marko Radenković

  sekretar škole

  Marko Radenković
 • Jelena Brajović

  psiholog škole

  Jelena Brajović
 • Aleksandra Živković

  pedagog škole

  Aleksandra Živković
 • jezici
 • Valentina Vranjković

  rad na prijemu

  Valentina Vranjković
 • Daliborka Rackov

  rad na prijemu

  Daliborka Rackov
 • Saša Milenić

  tehničko osoblje

  Aleksandra
 • Dragan Ognjanović

  tehničko osoblje

  Aleksandra
 • Lidija Zogović

  profesor

  Lidija Zogović

Dijana Pelević

prof. matematike

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru profesor matematike i računarstva, i stekla zvanje diplomiranog matematičara. Radno iskustvo je sticala u privatnim kompanijama, na raznim pozicijama u Finansijskom sektoru.

Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora matematike za osnovce, srednjoškolce i studente, kao i u pripremi učenika za prijemni ispit za srednje škole i fakultete. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike.

Nikola Bošković

prof. informatičke grupe predmeta

Masterirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za fizičku elektroniku, na Smeru za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Svoja znanja i veštine Nikola je prenosio i prenosi učenicima u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu.

Predmeti koje Nikola predaje, a pripadaju grupi elektropredmeta su: Elektronika, Elektronika I, Elektronika i materijali, Merenja u elektronici, Digitalna elektronika i OTDP. Takođe, Nikola predaje i predmete iz IT grupe: Računari i programiranje, Programiranje i Operativni sistemi.

Mirjana Žilović

prof. informatičke grupe predmeta

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG” na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

Aida Ninković

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za telekomunikacije, smer sistemsko inženjerstvo, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radila je kao privatni profesor osnova elektrotehnike, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce dugi niz godina i tako stekla bogato pedagoško iskustvo.

Bila je član studentskih organizacija, Kluba studenata tehnike i radila kao organizator kulturnih i zabavnih manifestacija namenjenih studentima. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

Ivana Dražić

prof. matematike i programiranja

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Svoje znanje i veštine Ivana je godinama prenosila učenicima Osnovne škole „Laza Lazarević”, gde je radila kao nastavnik matematike. Ivana je bila angažovana i na izradi i održavanju sajta http://www.domusbogatic.com/. Ivana je u toku karijere za svoj rad i zalaganje dobila razne nagrade i priznanja, među kojima su: priznanje nastavniku za učestvovanje na republičkom takmičenju iz matematike, zahvalnica za organizaciju i učestvovanje na matematičkom takmičenju „Misliša”, pohvalnica za učenika generacije u srednjoj školi.

Andrej Čoha

prof. praktične nastave

Završio je strukovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru upravljanja elektroenergetskim sistemima. Poslovnu karijeru je započeo držanjem informatičkih kurseva u Savezu inženjera i tehničara Srbije. Više od dvadeset godina radi na poslovima projektovanja i instalacije informaciono-komunikacionih tehnologija, analizi poslovnih procesa u domaćim preduzećima. Nekoliko godina radio je na elektroenergetskom održavanju predajnika i repetitora u Radio-televiziji Srbije.

Predsednik Asocijacije za napredna istraživanja, autor i vođa ekoloških projekata, koje su finansirale američka, holandska i srpska vlada, kao i lokalne samouprave.

Zoran Lončarević

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije na smeru Informacione tehnologije. Nakon toga je masterirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do sada je radio u kompaniji NA Design&Engineering kao IT specijalista, a bio je angažovan i kao asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na više predmeta. Poznavalac je više programskih jezika, kao što su C#, C++, Java, Payton, SQL I PL/SQL, PHP. Objavio je više naučnih radova i organizovao je brojne stručne seminare.

Dragan Golubović

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Telekomunikacije. Radno iskustvo sticao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

Dragana Dudić

prof. matematike

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine, smer Računarstvo i informatika. Na istom fakultetu je naredne godine odbranila master tezu iz oblasti softverskog inženjerstva sa nazivom „Izrada višeslojnih aplikacija korišćenjem programskog jezika Perl”. Trenutno je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije na matičnom fakultetu iz oblasti bioinformatike.

Počevši od školske 2009. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu, gde učestvuje u planiranju, kreiranju i izvođenju vežbi na predmetima Matematika 1, Matematika 2 i Informatika, na svim smerovima. Angažovana je na projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije TR-33048. Razmenu znanja i međunarodnu saradnju ostvaruje kroz COST akcije poput KEYSTONE, DIVAS i PARSEME. Aktivno učestvuje u razvoju i popularizaciji bioinformatike i primene tehnika istraživanja podataka na našim prostorima, uglavnom kroz Centar za istraživanje podataka i bioinformatiku. Svoja znanja unapređuje i širi kroz različite obuke i stručna usavršavanja organizovana od međunarodno priznatih inostranih institucija.

Andrijana Vasić

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za fizičku elektroniku – smer biomedicinski i ekološki inžinjering, i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna i odgovorna, veoma motivisana za rad sa učenicima.

Nikola Dragović

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora informatike. Na istoj katedri je, odbranom završnog master rada „Projektovanje i implementacija aplikacije za rad sa publikacijama na primeru visokoškolske ustanove – FTN_publikacija”, na drugom stepenu akademskih studija, stekao stručni naziv master profesor informatike za elektronsko učenje.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme, kao i ažuriranja i održavanja sajta škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINKgroupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za eLearning.

Pohađao je nekoliko stručnih seminara, kao što su „Nastavničke kompetencije u funkciji unapređivanja rada u učionici”, „Podrška nastavnicima i učenicima u prevenciji nasilja“, „Angažovani nastavnik – kako probuditi i inspirisati učenike“, „Metode nastave i učenja“ . Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS u Beogradu, odlukom Nastavničkog veća je izabran u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Informacione tehnologije, gde izvodi nastavu na predmetima Programerski alati C# i Osnovi programiranja.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na stručnim konferencijama i simpozijumima. Oblasti profesionalnog interesovanja su mu informaciono-komunikacione tehnologije, nastava i učenje u elektronskom obrazovanju.

Goran Ninković

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugi niz godina bio je privatni profesor osnovcima i srednjoškolcima. Radio je na poslovima umrežavanja računara i održavanja računarske mreže, kao i na poslovima instalacije hardvera, softvera i operativnih sistema.

Pružao je tehničku podršku korisnicima za rad na računaru. Bavio se projektovanjem radio-relejnih veza, izgradnjom PWDM sistema prenosa u okviru proširenja SDH transportne mreže, izgradnjom pristupne TF mreže.

Nikola Kalojević

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je i masterirao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku i stekao zvanje master profesor tehnike i informatike. U Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević” radio je kao nastavnik fizike, a u firmi AzVirt kao Weight Bridge Operater.

Nikola je poznavalac baza podataka MySQL (Data Base Desing and Programming with SQL), Star UML, kao i programskih jezika C,C++, HTML, PHP, CSS, i računarskih mreža: Microsoft Windows, Linux terminal, nmap, NetCat, Network architectures. Nikola se bavi biciklizmom i planinarenjem, veoma je odgovoran, kooperativan i motivisan.

Snežana Todorović

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za energetiku. U Elektrotehničkoj školi „Rade Končar” radila je od 1987. godine na poslovima nastavnika opšte i uže stručnih predmeta elektrotehničke struke za sve obrazovne profile. Kao predavač, radila je na obukama kolega za rad na računaru u programima iz Microsoft Office paketa i rada sa internetom, kao i na akreditovanom seminaru „Power Point u nastavi”. Učesnik je niza stručnih seminara u Petnici i Beogradu. Dve godine je bila jedan od rukovodilaca projekta Učeničkih preduzeća u školi. Dugogodišnji je rukovodilac Stručnog veća informatike i računarstva. Godinu dana radila je na poslovima pomoćnika direktora.

Ivan Mandić

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije „Reklama i mediji” završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

Elizabeta Momčilović

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka i stekla zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka, smer informacioni sistemi. Karijeru nastavnika započela je u školi računara IC Integra držeći ECDL seminare. Iskustvo u radu sa decom stekla je radeći kao nastavnik informatike u školama: OŠ „Borislav Pekić“ (Novi Beograd), „Hemijsko-prehrambena tehnološka škola“ (Banovo brdo) i „Srednja škola“ (Grocka). Stručni ispit za licencu za nastavnika položila je 2013. godine.

S ciljem unapređenja svog rada, pohađala je seminare: „Nastava u oblaku“, „Tabla i kreda današnjice – internet“, „Blog, Twitter i Facebook u nastavi“, „Pomoć deci u kriznim situacijama“, „Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja“, „Ugledni čas – prilika za sve“, „Autoritet, ta teška strana reč!“, „Iskoristi čas“.

Jelena Apostolović

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Jelena Apostolović je rođena 04.8.1989. godine u Beogradu. Nakon završetka osnovne škole u Srpskom Miletiću, upisuje STŠ „Mihajlo Pupin” u Kuli, smer Elektrotehničar računara, koju završava 2008. godine. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka pri Univerzitetu u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo, smer Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. Osnovne akademske studije završava 2013. godine i nastavlja obrazovanje upisom na master akademske studije istog usmerenja, koje završava jula 2015.godine i stiče zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Nataša Ivetić

prof. matematike

Profesorka informatike i računarstva Nataša Ivetić završila je osnovne studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Statistika, aktuarska i finansijska matematika. Na istom smeru je završila i master studije, gde je odbranila master rad na temu Tačne raspodele i momenti statistika poretka.

Već tokom studija davala je časove matematike i fizike učenicima osnovnih i srednjih škola, da bi se odmah po završetku osnovnih studija, na poziv svojih nekadašnjih nastavnika, zaposlila u Osnovnoj školi „Gornja Varoš” kao nastavnik matematike i informatike i računarstva. Pored toga, neprestano se stručno usavršavala i učestvovala na brojnim seminarima Društva matematičara Srbije i mnogim drugim. Angažovana je na ITHS-u kao profesor matematike i u Savremenoj gimnaziji kao profesor informatike i računarstva, što smatra velikim izazovom, jer obe škole omogućavaju modernu, interaktivnu nastavu i razvoj kreativnosti kako kod učenika, tako i kod profesora. Želi da matematiku i informatiku približi učenicima i da ih nauči da su ove nauke primenljive u svim oblastima.

Tečno govori engleski jezik i veliki je ljubitelj književnosti, naročito epske fantastike. Često posećuje pozorišta i bioskope, kao i sportske manifestacije. Najbolje se oseća u društvu porodice i prijatelja.

Dragana Grujičić

prof. likovne kulture

Dragana Grujičić je diplomirani slikar i priznati umetnik u zemlji i inostranstvu. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz oblasti slikarstva 2011. godine. U međuvremenu, stručno se usavršavala u Italiji, na prestižnoj školi School of Painting, Drawing and Sculpture u Monecastello di Vibio 2006. godine.

Dragana je priznati umetnik sa čak 20 samostalnih i preko 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je prestižne nagrade za slikarstvo „Mr Miodrag Janjušević, akademski slikar” 2007. godine, a učestvovala je na brojnim simpozijumima, umetničkim festivalima, radionicama i likovnim kolonijama u Srbiji, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Rumuniji, Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama sveta. Njeni radovi nalaze se u brojnim muzejima i galerijama širom Evrope. Od 2008. godine, sa velikim uspehom honorarno se bavi i grafičkim dizajnom, a radila je i kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama „Vuk Karadžić” i „Karađorđe” na Voždovcu. Autor je i voditelj likovne škole DKC Sremčica.

Tamara Žeželj Mayer

prof. muzičke kulture

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek opšta muzička pedagogija. Od 2007. godine radi u prosveti, a njeni učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima, kao i u okviru drugih javnih nastupa. Pohađala je seminare: „Nastavnik kao kreator klime u odeljenju”, „Škola bez nasilja”, „Škola kao teatar” i fakultativni kurs „Snimanje muzike i tonska režija”.

Aktivno se bavi komponovanjem i izradom instrumentalnih i vokalnih aranžmana, a poseduje i bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju muzičkog programa na različitim javnim nastupima.

Rade Ratković

prof. verske nastave

Rade Ratković je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve. Radio je kao drugi sekretar u kancelariji za međunarodne odnose i spoljnu misiju Crkve pri Patrijaršiji SPC od 2002. do 2005.

Kao nastavnik verske nastave radio je u više škola u Beogradu: u IV gimnaziji od 2006. do 2014. godine; u Osnovnoj školi „Branko Ćopić” od 2006. do 2007; Osnovnoj školi „Kreativno pero” od 2007. do 2011. godine.

Od septembra 2014. do avgusta 2015. godine boravio je u Beču, gde je radio kao lični sekretar austrijsko-švajcarskog vladike Andreja.

Aleksandar Markov

prof. istorije

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju. Radno iskustvo je stekao u osnovnim školama: „Boško Palkovljević – Pinki”,„Drinka Pavlović”, „Vuk Karadžić”, Građevinskoj tehničkoj školi i Pravno-poslovnoj školi u Zemunu. Postigao je značajne rezultate u pripremi učenika za Republičko takmičenje iz istorije za gimnazije.

Bio je koordinator sekcije „Klub Ujedinjenih nacija” u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Radio je i kao volonter u JAZAS-u u okviru projekta vršnjačke edukacije „Prevencije HIV-a i seksualno prenosivih infekcija”. Od 2009. godine karijeru nastavlja u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

Srđan Radaković

prof. fizike

Diplomirao je i položio za zvanje mastera na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. U proteklom periodu bio je stručni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju. Kao profesor radio je u osnovnim školama „Branko Ćopić” i „Karađorđe”, kao i u Hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi, Školi za dizajn i IV gimnaziji. Dugi niz godina bio je privatni profesor za studente, srednjoškolce i osnovce. Ima iskustva u servisnoj podršci za instrumente za fizičko-hemijsku analizu, kao i u realizaciji obuke za rad na tim instrumentima. U farmaceutskoj industriji radio je na kontroli i razvoju lekova. Objavio je nekoliko naučnih radova u oblasti ispitivanja lekova (citostatika).

Lidija Zogović

prof. hemije

Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini na odseku za hemiju – smer Hemijsko inženjerstvo, i tako stekla zvanje diplomirani hemičar. Nakon studija, radila je u Zavodu za transfuziju krvi i fabrici za pravljenje fiziološkog rastvora. Svoje bogato iskustvo kao profesor hemije stekla je radom u OŠ „Popinski borci” u Vrnjačkoj Banji, u Trećoj beogradskoj gimnaziji, Tehničkoj školi „Nikola Tesla” i mnogim drugim školama. Takođe, dugi niz godina uspešno priprema učenike za gradska i republička takmičenja.

Maja Keskinov

prof. filozofije

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za filozofiju. Radno iskustvo stiče od 2003. godine u XIV gimnaziji, kao profesor filozofije, logike i građanskog vaspitanja, a uz to izvršava dužnosti školskog bibliotekara i pomoćnika direktora.

Uspešno je obavljala posao nastavnika predmeta Primenjena ekonomija i Učenička kompanija, a u saradnji je sa organizacijom „Dostignuća mladih Srbija”. Ostvarila je saradnju i bila je mentor na istraživačkim projektima „Ručak u Beogradu”, sa Grupom 484 i „BEOgradska KULtura”, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje, među kojima su: Kultura kritičkog mišljenja, Ocenjivanje u školskoj praksi, Nastavnik kao kreator klime u odeljenju.

Jasmina Vukotić

prof. ustava

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine kao student generacije i najbolji student Beogradskog univerziteta u svojoj generaciji. Magistrirala je 1998. godine na istom fakultetu u oblasti građanskog prava. Doktorsku disertaciju iz građanskog prava odbranila na Pravnom fakultetu 2012. godine. Nakon završetka studija radila je na raznim pravnim poslovima u praksi: u sudu, advokatskoj kancelariji, privrednim društvima, državnoj upravi, osiguravajućoj kompaniji. Položila je pravosudni ispit 1997. godine.

Od 2013. godine radi kao docent na Univerzitetu Privredna akademija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, gde izvodi nastavu na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo i Osiguranje. Objavila je oko 10 naučnih radova u časopisima nacionalnog značaja, kao i u zbornicima sa konferencija od međunarodnog i nacionalnog značaja iz oblasti: građansko pravo, uporedno pravo, privredno pravo i pravo EU. Govori 5 stranih jezika: francuski, nemački, engleski, španski i portugalski.

Vladimir Miloičić

prof. istorije

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Begradu i stekao zvanje profesora istorije. Višegodišnje iskustvo profesora sticao je u nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola. Radio je u Ekonomskoj školi „Nada Dimić”, kao i u Medicinskoj školi „Nadežda Petrović” i Osnovnoj školi „Rade Končar” u Zemunu.

Svoja znanja je širio i među učenicima Pete i Treće beogradske gimnazije, OŠ „Skadarlija’’, Tehničke škole „Novi Beograd” i OŠ „Radojka Lakić”. Uključen je bio i u projekat „plava kutija” u farmaceutskoj kući „Farmalogist”. Rekreativno se bavi planinarenjem i pčelarstvom.

Ivan Đikić

prof. geografije

Diplomirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stekao je u Sedmoj beogradskoj gimanziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije.

Predavač i aktivni član ASAK-a (Akademski speleološko-alpinistički klub), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija. Organizator i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu, na teme: „Teorijska i praktična speleologija” i „Zaštita životne sredine u kraškim oblastima”.

Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu „Film kao nastavno sredstvo”, u organizaciji Kulturnog centra REX. Poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima, u okviru naučnih programa Istraživačke stanice Petnica.

Vladimir Miljković

prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, na odseku Fizičko vaspitanje.

Iskustvo u pedagoškom radu sticao kao nastavnik u osnovnim školama „Jovan Sterija Popović” i „Milan Rakić” u Beogradu. U toku rada u ovim školama bio je osvajač više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima u više sportova. Profesionalno se bavio sportom kao igrač Odbojkaškog kluba „Partizan” iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u bavljenju trenerskim poslom u odbojci, sa najvišom „A” licencom. Šef je stručnog štaba odbojkaškog kluba „AS” iz Beograda, sa kojim je i osvajač više medalja na nacionalnim i internacionalnim prvenstvima i turnirima.

Od 2011. godine trener je ženske pionirske reprezentacije Srbije i učesnik na dva Balkanska prvenstva i osvajač dve srebrne medalje. Osnivač i koautor programa škole sporta „Sporting”, koji se bazira na radu i unapređivanju razvoja opšte motorike dece i mladih.

Marija Ivanov

prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Iskustvo u radu sa decom sticala kao trener u Rukometnom klubu Junior iz Beograda. Zvanje trenera rukometa stekla na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu.

Aktivno je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja od nacionalnog značaja (Univerzijada 2009, Svetsko, kao i evropska prvenstva u rukometu za seniore i seniorke…).Saradnik je Olimpijskog komiteta Srbije na projektu „Hvala ti mama”, u organizovanju letnjeg sportskog kampa za decu. Više od dve godine uspešno radi i kao fitnes intruktor.

Nataša Topukov

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, stekavši zvanje diplomiranog profesora srpskog jezika i književnosti. Master studije su predstavljale izazov i zato ih završava na istoj katedri. Nakon studija, oprobala se kao profesor srpskog jezika kao stranog na Institutu „Božidar Adžija”, što joj je pomoglo u razumevanju i shvatanju strukture sopstvenog jezika. Kao honorarni saradnik bavila se lekturom i korekturom teksta pri izdavačkom preduzeću „Filip Višnjić”.

Stiče iskustvo u kontinuiranom radu kao profesor srpskog jezika i književnosti u Zemunskoj gimnaziji i u Drugoj ekonomskoj školi. Postigla je značajne rezultate u pripremi učenika za takmičenje „Književna olimpijada” i takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Imala je priliku da radi i kao bibliotekar i profesor građanskog vaspitanja. Učestvovala je u projektima Zemunske gimnazije: „Mini-sajam knjiga”, „155 godina postojanja Zemunske gimnazije”, „Razvionica”.

Aleksandra Prokopijević

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa za srpski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama, kao i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autorka je i realizatorka više projekata u obrazovanju: „Školske stvaraonice” u okviru pilot-faze Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke, „Školsko prozorište”. Autorka i koordinatorka akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika i književnosti: „Kreativne radionice u nastavi srpskog jezika i književnosti” i „Pozorišna azbuka”.

Završila je seminare: Aktivno učenje – bazični i supervizijski seminar, Višefrontalni oblik nastave, Učionica dobre volje, Čuvari osmeha, Umeće komunikacije, Modularni program permanentne računarske obuke za nastavnike, Decentralizacija škola, Jačanje trenerskih veština, Kreativno obrazovanje, Školsko razvojno planiranje, Rodna ravnopravnost, Mi u reformi, Inkluzivno obrazovanje, Tehnike i postupci pravilnog učenja, Tehnike i postupci pravilnog pružanja prve pomoći.

Ana Radinović Lukić

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu gde je stekla zvanje master profesor srpskog jezika i književnosti. Svoje višegodišnje iskustvo Ana je sticala u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, Osnovnoj školi „Ivo Andrić” i „Kosta Abrašević”. Ana je pohađala razne kurseve i stekla mnogo veština.

Između ostalog, išla je na obuku programa stručnog usavršavanja „Umeće komunikacije” koji se nalazi na listi preporučenih seminara za predavače građanskog vaspitanja. Igrala je odbojku u klubovima „Resnik”, „Oslobodioci” i „Spas” iz Beograda, a takođe je i odbojkaški sudija. U gimnaziji je bila član debatnog kluba i bavila se kreativnim pisanjem.

Biljana Grujičić

prof. engleskog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik, književnost i kulturu. Nakon završenih osnovnih studija, upisala je i master akademske studije, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom studija učestvovala je u nekoliko volonterskih projekata, među kojima su praksa u Šabačkoj gimnaziji i držanje kursa engleskog jezika kolegama sa Matematičkog fakulteta u okviru programa „Studenti studentima”. Radeći kao profesor engleskog jezika u centrima za strane jezike, gde je držala kurseve kako odraslima, tako i deci različitog nivoa znanja, stekla je dosta iskustva i unapredila svoje pedagoške pristupe.

Sanja Filipović

prof. engleskog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost. Potom je magistrirala englesku književnost na Univerzitetu u Londonu. Svoje radno iskustvo je sticala u Velikoj Britaniji, radeći kao saradnik u nastavi u srednjoj školi u Londonu. Takođe je radila u izdavaštvu knjiga kao administrativna podrška književnom agentu koji predstavlja autore kao svoje klijente i prodaje autorska prava izdavačima širom sveta. Pored predavanja engleskog kao stranog jezika u srednjoj školi, kao i u privatnoj školi stranih jezika u Beogradu po Oxford programu, radi i kao prevodilac. Učesnik je na brojnim seminarima i programima stručnog usavršavanja organizovanih od strane British Councila. Priprema učenike i studente za polaganje međunarodno priznatog ispita.

Tamara Precepa

prof. španskog jezika

Diplomirala je španski jezik i hispanske književnosti na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija. Radila je kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po medjunarodno priznatim programima.

Nastavu španskog održavala je po programu Cluba Prisma izdavača Edinumen koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog refrerentnog okvira za jezike i Kurikularnoga plana Instituta Cervantes. Pripremala je učenike za polaganje međunarodnih testova iz španskog jezika DELE.

Marko Radenković

sekretar školeRođen je u Kraljevu 1983. godine. Nakon završetka osnovne škole u Vrnjačkoj Banji upisuje i završava 2002. godine Gimnaziju u Vrnjačkoj Banji. Nakon toga, upisuje Pravni fakultet Union u Beogradu. Odrađuje pripravnički staž u Opštini Vrnjačka Banja u odeljenju za inspekcijske poslove, a radno iskustvo od tri godine stiče u Opštini Vrnjačka Banja na Odeljenju za zaštitu životne sredine, društvene i komunalne delatnosti.

Položio je Državni ispit za rad u organima državne uprave 2013. godine.

Jelena Brajović

psiholog školeDiplomirala je Psihologiju na Filozofskom fakultetu, u Beogradu 2012. godine. Bavi se savetodavnim radom učenika, roditelja i nastavnika. Sprovodi edukativne radionice, kao i tribine. Obavlja testiranja kako u okviru naučnih projekata koji se sprovode, tako i u svrhu boljeg poznavanja učenika i kvalitetnijeg posvećivanja njihovom pojedinačnom razvoju i napretku.

Aleksandra Živković

pedagog školeDiplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine na Katedri za pedagogiju i time stekla stručno zvanje diplomirani pedagog. Radno iskustvo sticala je u jednoj osnovnoj i tri srednje škole.

Tokom rada u Poljoprivredno-hemijskoj školi „Dr Đorđe Radić” u Kraljevu učestvovala je u projektima „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije” i „Mladi u prevenciji nasilja i diskriminacije”. U okviru Programa ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, završila je obuku za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi i u okviru „Razvionice” obuku „Osnove učenja i nastave”.

Završila je još nekoliko obuka pomoću kojih je unapredila svoje stručne kompetencije za rad na području vaspitno-obrazovnog rada sa decom. Sa učenicima je vodila razne akcije, učestvovala u snimanju filma „Stop vršnjačkom nasilju” i kreiranju brošure „Vodič kroz dečja i porodična prava”.

Valentina Vranjković

rad na prijemu

Valentina Vranjković je rođena 1992.godine u Beogradu, gde je završila X Beogradsku gimnaziju. Trenutno je na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta na smeru Računovodstvo i revizija. Valentina govori engleski i nemački jezik i u slobodno vreme se bavi sportom. Ambiciozna je, odgovorna, prilagodljiva i uvek spremna za nove poslovne izazove.

Daliborka Rackov

rad na prijemuRođena je 1977. u Vukovaru, Republika Hrvatska, gde završava gimnaziju kao prva posleratna generacija 1996. godine. Po završetku gimnazije upisuje Pravni fakultet u Beogradu, ali ga napušta početkom 1998. godine i odlazi za Norvešku. Studijama se vraća 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu koji završava u roku i stiče zvanje diplomiranog pravnika.

Saša Milenić

Tehničko osobljeZavršio je srednju Elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu, smer elektrotehničar računara. Počinje da radi u bankarstvu u IT sektoru, a zatim, uz rad na Beogradskoj višoj poslovnoj školi stiče zvanje inženjera informatike i e-biznisa. Diplomira nakon toga na Fakultetu za industrijski menadzment Univerziteta Union u Beogradu, smer ekonomija.

Dugogodisnje iskustvo stiče na raznim pozicijama u IT sektoru banaka, uključujući administraciju mreža, održavanje hardvera, softvera i video nadzora. Takođe, sticao je značajno iskustvo i u finansijskom segmentu banke na raznim položajima u više sektora.

Završio je internacionalno akreditovani program za usavršavanje u oblasti komunikacije, NLP Business Practitioner.

Dragan Ognjanović

Tehničko osobljeDiplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon nekoliko godina rada u struci, od 1998. do danas radio je na poslovima obezbeđenja i video-nadzora (u bankama i stambeno poslovnim zgradama). Radio u struci u Institutu za vodoprivredu JAROSLAV CERNI na poslovima pedološkog ispitivanja zemljišta za potrebe navodnjavanja (1996-1997).

U firmama BEOGRAD SIGURNOST I G4S radio je na poslovima obezbeđenja i video nadzora u objektima: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, EFG, RAJFAJZEN i stambeno poslovni objektima GTC i ADOC.