Upoznajte naše nastavnike,
stručni i vannastavni kadar

grupna slika
Logo ITHS

Nastavnički tim ITHS-a čine posvećeni, stručni i motivisani predavači na čijim časovima učenici uživaju. Stoga su profesori ITHS-a pre svega kreativni pojedinci, a zatim i ljudi otvorenog duha i velikog srca, spremni da uvek izađu u susret, podele savete i zajednički sa učenicima reše njihove probleme.

U svakom svom profesoru pronaći ćete uzore koji inspirišu. Oni će zajedno sa vama organizovati humanitarne akcije, posećivati kulturna događanja, sudelovati u sportskim aktivnostima... Kao učenici ITHS-a, i vi ćete sa njima podeliti odgovornost da u svakom trenutku, čime god se budete bavili u životu, budete najbolji primer svima oko sebe. Dobrodošli da zajedno krenemo u avanturu kroz zanimljiv svet IT-ja i zacrtamo siguran put budućih uspeha.

Predavači:

 • Strucni Predmeti
 • Strucni Predmeti
 • Dijana Pelević

  prof. matematike

  Dijana Pelević
 • Nikola Bošković

  prof. informatičke grupe predmeta

  Eyal Shahar
 • Mirjana Blagojević

  prof. informatičke grupe predmeta

  Lior Rozner
 • Aida Ninković

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Sagy Burshtein
 • Ivana Dražić

  prof. matematike i programiranja

  Ivana Dražić
 • Ana Milovanović

  Prof. matematike

  Ana Milovanović
 • Ivanka Jevtić Miljaković

  Prof. elektrotehničke grupe predmete

  Ivanka Jevtić Miljaković
 • Sanja Klajić

  Prof. matematike

  Sanja Klajić
 • Bogdan Mandarić

  Prof. informatičke grupe predmeta

  bogdan mandaric
 • Emilijana Mitrović Stolić

  Prof. matematike

  Emilijana Mitrović Stolić
 • Nevena Ninković

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Nevena Ninković
 • Marko Čolović

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Marko Čolović
 • Zoran Lončarević

  Prof. informatičke grupe predmeta

  Zoran Lončarević
 • Dragan Golubović

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Dragan Golubović
 • Rastko Vujašković

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Rastko Vujašković
 • Andrijana Vasić

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Andrijana Vasić
 • Nikola Dragović

  Prof. informatičke grupe predmeta

  Nikola Dragović
 • Goran Ninković

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Goran Ninković
 • Srđan Belović

  Prof. praktične nastave

  Srđan Belović
 • Nikola Kalojević

  Prof. informatičke grupe predmeta

  Nikola Kalojević
 • Snežana Todorović

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Snežana Todorović
 • Ivan Mandić

  Prof. informatičke grupe predmeta

  Ivan Mandić
 • Elizabeta Momčilović

  Prof. informatičke grupe predmeta

  Elizabeta Momčilovićr
 • Jelena Apostolović

  Prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Jelena Apostolović
 • Nataša Ivetić

  Prof. matematike

  Nataša Ivetić
 • Strucni Predmeti
 • Strucni Predmeti
 • Dragana Grujičić

  Prof. likovne kulture

  Dragana Grujičić
 • Tamara Žeželj Mayer

  Prof. muzičke kulture

  Tamara Žeželj Mayer
 • Aleksandar Markov

  Prof. istorije

  Aleksandar Markov
 • Lela Mirković

  Prof. verske nastave

  Lela Mirković
 • Nemanja Đikanović

  Prof. socioligije

  Nemanja Đikanović
 • Tanja Bijelić

  Prof. hemije

  Tanja Bijelić
 • Mirjana Rakićević

  Prof. fizike

  Mirjana Rakićević
 • Maja Keskinov

  Prof. filozofije

  Maja Keskinov
 • Vladimir Miloičić

  Prof. istorije

  Vladimir Miloičić
 • Ivan Đikić

  Prof. geografije

  Ivan Đikić
 • Vladimir Miljković

  Prof. fizičkog vaspitanja

  Vladimir Miljković
 • Nenad Vukadinović

  Prof. fizičkog vaspitanja

  Nenad Vukadinović
 • Marija Ivanov

  Prof. fizičkog vaspitanja

  Marija Ivanov
 • Strucni Predmeti
 • jezici
 • Nataša Topukov

  Prof. srpskog jezika i književnosti

  Nataša Topukov
 • Aleksandra Prokopijević

  Prof. srpskog jezika i književnosti

  Aleksandra Prokopijević
 • Dragana Bekić

  Prof. srpskog jezika

  Dragana Bekić
 • Sanja Stefanović

  Prof. nemačkog jezika

  Sanja Stefanović
 • Ana Radinović Lukić

  Prof. srpskog jezika i književnosti

  Ana Radinović Lukić
 • Biljana Grujičić

  Prof. engleskog jezika

  Biljana Grujičić
 • Svetlana Stoiljković

  Prof. engleskog jezika

  Svetlana Stoiljković
 • Tamara Precepa

  Prof. španskog jezika

  Tamara Precepa
 • Strucni Predmeti
 • jezici
 • Marko Radenković

  sekretar škole

  Marko Radenković
 • Jelena Brajović

  psiholog škole

  Jelena Brajović
 • Aleksandra Živković

  pedagog škole

  Aleksandra Živković
 • Ivana Supić

  Pedagog

  ivana supic
 • Strucni Predmeti
 • jezici
 • Jovana Janković

  rad na prijemu

  Jovana Janković
 • Daliborka Rackov

  rad na prijemu

  Daliborka Rackov
 • Saša Milenić

  tehničko osoblje

  Aleksandra
 • Dragan Ognjanović

  tehničko osoblje

  Aleksandra
 • Lidija Zogović

  profesor

  Lidija Zogović

Dijana Pelević

Prof. matematike

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru profesor matematike i računarstva, i stekla zvanje diplomiranog matematičara. Radno iskustvo je sticala u privatnim kompanijama, na raznim pozicijama u Finansijskom sektoru.

Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora matematike za osnovce, srednjoškolce i studente, kao i u pripremi učenika za prijemni ispit za srednje škole i fakultete. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike.

Nikola Bošković

Prof. informatičke grupe predmeta

Masterirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za fizičku elektroniku, na Smeru za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Svoja znanja i veštine Nikola je prenosio i prenosi učenicima u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu.

Predmeti koje Nikola predaje, a pripadaju grupi elektropredmeta su: Elektronika, Elektronika I, Elektronika i materijali, Merenja u elektronici, Digitalna elektronika i OTDP. Takođe, Nikola predaje i predmete iz IT grupe: Računari i programiranje, Programiranje i Operativni sistemi.

Mirjana Žilović

Prof. informatičke grupe predmeta

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG” na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

Aida Ninković

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za telekomunikacije, smer sistemsko inženjerstvo, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radila je kao privatni profesor osnova elektrotehnike, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce dugi niz godina i tako stekla bogato pedagoško iskustvo.

Bila je član studentskih organizacija, Kluba studenata tehnike i radila kao organizator kulturnih i zabavnih manifestacija namenjenih studentima. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

Ivana Dražić

Prof. matematike i programiranja

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Svoje znanje i veštine Ivana je godinama prenosila učenicima Osnovne škole „Laza Lazarević”, gde je radila kao nastavnik matematike. Ivana je bila angažovana i na izradi i održavanju sajta http://www.domusbogatic.com/. Ivana je u toku karijere za svoj rad i zalaganje dobila razne nagrade i priznanja, među kojima su: priznanje nastavniku za učestvovanje na republičkom takmičenju iz matematike, zahvalnica za organizaciju i učestvovanje na matematičkom takmičenju „Misliša”, pohvalnica za učenika generacije u srednjoj školi.

Bogdan Mandarić

Prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za automatsko upravljanje, i stekao zvanje diplomiranog mašinskog inženjera. Dugogodišnje iskustvo sticao je radeći u MŠ „Radoje Dakić“ na predmetima: Računarstvo i informatika, Kompjuterska grafika, Projektovanje primenom računara, Automatsko upravljanje, Robotika i Fleksibilni proizvodni sistemi. Bio je autor je i realizator akreditovanih programa stručnog usavršavanja iz oblasti robotike i fleksibilnih proizvodnih sistema. Recenzent je tri udžbenika za srednje stručne škole. Radno iskustvo je sticao je i kao saradnik na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija iz Trstenika na predmetima: Računarstvo i programiranje, Objektno programiranje, Kompjuterska grafika i Baze podataka. Predmeti koje Bogdan predaje ove školske godine su: Kompjuterska grafika i multimedija, Osnove automatskog upravljanja i Računarstvo i informatika.

Zoran Lončarević

Prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije na smeru Informacione tehnologije. Nakon toga je masterirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do sada je radio u kompaniji NA Design&Engineering kao IT specijalista, a bio je angažovan i kao asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na više predmeta. Poznavalac je više programskih jezika, kao što su C#, C++, Java, Payton, SQL I PL/SQL, PHP. Objavio je više naučnih radova i organizovao je brojne stručne seminare.

Dragan Golubović

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Telekomunikacije. Radno iskustvo sticao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

Rastko Vujašković

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Nakon završene Pete beogradske gimnazije nastavio je školovanje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za Fizičku elektroniku, smer za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo, na kojem je i završio master studije. Tokom studija dobio je posao demonstratora u Muzeju Nikole Tesle, gde mu je glavni zadatak bio da kroz predavanje i komunikaciju zainteresuje posetioce za život i rad Nikole Tesle. U Muzeju je proveo dve godine, nakon čega je dobio angažman u ITHS školi, gde predaje Elektroniku. Dugi niz godina držao je časove matematike, fizike i elektronike srednjoškolcima.

Andrijana Vasić

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za fizičku elektroniku – smer biomedicinski i ekološki inžinjering, i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna i odgovorna, veoma motivisana za rad sa učenicima.

Nikola Dragović

Prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora informatike. Na istoj katedri je, odbranom završnog master rada „Projektovanje i implementacija aplikacije za rad sa publikacijama na primeru visokoškolske ustanove – FTN_publikacija”, na drugom stepenu akademskih studija, stekao stručni naziv master profesor informatike za elektronsko učenje.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme, kao i ažuriranja i održavanja sajta škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINKgroupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za eLearning.

Pohađao je nekoliko stručnih seminara, kao što su „Nastavničke kompetencije u funkciji unapređivanja rada u učionici”, „Podrška nastavnicima i učenicima u prevenciji nasilja“, „Angažovani nastavnik – kako probuditi i inspirisati učenike“, „Metode nastave i učenja“ . Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS u Beogradu, odlukom Nastavničkog veća je izabran u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Informacione tehnologije, gde izvodi nastavu na predmetima Programerski alati C# i Osnovi programiranja.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na stručnim konferencijama i simpozijumima. Oblasti profesionalnog interesovanja su mu informaciono-komunikacione tehnologije, nastava i učenje u elektronskom obrazovanju.

Goran Ninković

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugi niz godina bio je privatni profesor osnovcima i srednjoškolcima. Radio je na poslovima umrežavanja računara i održavanja računarske mreže, kao i na poslovima instalacije hardvera, softvera i operativnih sistema.

Pružao je tehničku podršku korisnicima za rad na računaru. Bavio se projektovanjem radio-relejnih veza, izgradnjom PWDM sistema prenosa u okviru proširenja SDH transportne mreže, izgradnjom pristupne TF mreže.

Nikola Kalojević

Prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je i masterirao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku i stekao zvanje master profesor tehnike i informatike. U Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević” radio je kao nastavnik fizike, a u firmi AzVirt kao Weight Bridge Operater.

Nikola je poznavalac baza podataka MySQL (Data Base Desing and Programming with SQL), Star UML, kao i programskih jezika C,C++, HTML, PHP, CSS, i računarskih mreža: Microsoft Windows, Linux terminal, nmap, NetCat, Network architectures. Nikola se bavi biciklizmom i planinarenjem, veoma je odgovoran, kooperativan i motivisan.

Snežana Todorović

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za energetiku. U Elektrotehničkoj školi „Rade Končar” radila je od 1987. godine na poslovima nastavnika opšte i uže stručnih predmeta elektrotehničke struke za sve obrazovne profile. Kao predavač, radila je na obukama kolega za rad na računaru u programima iz Microsoft Office paketa i rada sa internetom, kao i na akreditovanom seminaru „Power Point u nastavi”. Učesnik je niza stručnih seminara u Petnici i Beogradu. Dve godine je bila jedan od rukovodilaca projekta Učeničkih preduzeća u školi. Dugogodišnji je rukovodilac Stručnog veća informatike i računarstva. Godinu dana radila je na poslovima pomoćnika direktora.

Ivan Mandić

Prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije „Reklama i mediji” završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

Elizabeta Momčilović

Prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka i stekla zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka, smer informacioni sistemi. Karijeru nastavnika započela je u školi računara IC Integra držeći ECDL seminare. Iskustvo u radu sa decom stekla je radeći kao nastavnik informatike u školama: OŠ „Borislav Pekić“ (Novi Beograd), „Hemijsko-prehrambena tehnološka škola“ (Banovo brdo) i „Srednja škola“ (Grocka). Stručni ispit za licencu za nastavnika položila je 2013. godine.

S ciljem unapređenja svog rada, pohađala je seminare: „Nastava u oblaku“, „Tabla i kreda današnjice – internet“, „Blog, Twitter i Facebook u nastavi“, „Pomoć deci u kriznim situacijama“, „Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja“, „Ugledni čas – prilika za sve“, „Autoritet, ta teška strana reč!“, „Iskoristi čas“.

Jelena Apostolović

Prof. elektrotehničke grupe predmeta

Jelena Apostolović je rođena 04.8.1989. godine u Beogradu. Nakon završetka osnovne škole u Srpskom Miletiću, upisuje STŠ „Mihajlo Pupin” u Kuli, smer Elektrotehničar računara, koju završava 2008. godine. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka pri Univerzitetu u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo, smer Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. Osnovne akademske studije završava 2013. godine i nastavlja obrazovanje upisom na master akademske studije istog usmerenja, koje završava jula 2015.godine i stiče zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Nataša Ivetić

Prof. matematike

Profesorka informatike i računarstva Nataša Ivetić završila je osnovne studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Statistika, aktuarska i finansijska matematika. Na istom smeru je završila i master studije, gde je odbranila master rad na temu Tačne raspodele i momenti statistika poretka.

Već tokom studija davala je časove matematike i fizike učenicima osnovnih i srednjih škola, da bi se odmah po završetku osnovnih studija, na poziv svojih nekadašnjih nastavnika, zaposlila u Osnovnoj školi „Gornja Varoš” kao nastavnik matematike i informatike i računarstva. Pored toga, neprestano se stručno usavršavala i učestvovala na brojnim seminarima Društva matematičara Srbije i mnogim drugim. Angažovana je na ITHS-u kao profesor matematike i u Savremenoj gimnaziji kao profesor informatike i računarstva, što smatra velikim izazovom, jer obe škole omogućavaju modernu, interaktivnu nastavu i razvoj kreativnosti kako kod učenika, tako i kod profesora. Želi da matematiku i informatiku približi učenicima i da ih nauči da su ove nauke primenljive u svim oblastima.

Tečno govori engleski jezik i veliki je ljubitelj književnosti, naročito epske fantastike. Često posećuje pozorišta i bioskope, kao i sportske manifestacije. Najbolje se oseća u društvu porodice i prijatelja.

Dragana Grujičić

Prof. likovne kulture

Dragana Grujičić je diplomirani slikar i priznati umetnik u zemlji i inostranstvu. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz oblasti slikarstva 2011. godine. U međuvremenu, stručno se usavršavala u Italiji, na prestižnoj školi School of Painting, Drawing and Sculpture u Monecastello di Vibio 2006. godine.

Dragana je priznati umetnik sa čak 20 samostalnih i preko 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je prestižne nagrade za slikarstvo „Mr Miodrag Janjušević, akademski slikar” 2007. godine, a učestvovala je na brojnim simpozijumima, umetničkim festivalima, radionicama i likovnim kolonijama u Srbiji, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Rumuniji, Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama sveta. Njeni radovi nalaze se u brojnim muzejima i galerijama širom Evrope. Od 2008. godine, sa velikim uspehom honorarno se bavi i grafičkim dizajnom, a radila je i kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama „Vuk Karadžić” i „Karađorđe” na Voždovcu. Autor je i voditelj likovne škole DKC Sremčica.

Tamara Žeželj Mayer

Prof. muzičke kulture

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek opšta muzička pedagogija. Od 2007. godine radi u prosveti, a njeni učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima, kao i u okviru drugih javnih nastupa. Pohađala je seminare: „Nastavnik kao kreator klime u odeljenju”, „Škola bez nasilja”, „Škola kao teatar” i fakultativni kurs „Snimanje muzike i tonska režija”.

Aktivno se bavi komponovanjem i izradom instrumentalnih i vokalnih aranžmana, a poseduje i bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju muzičkog programa na različitim javnim nastupima.

Marijana Dodović Kopanja

Prof. verske nastave

Nakon završene gimnazije diplomirala na Pravoslavnom Bogoslovskom fakuletu u Beogradu. Pedagoško iskustvo sticala od 2010. godine u osnovnim i srednjim školama. Pored Srednje škole za informacione tehnologije, zaposlena kao profesor u srednjoj Baletskoj školi „Lujo Davičo“ i Osnovnoj školi „Josif Pančić“ u Beogradu. Učestvovala u seminarima za stručno usavršavanje. Pored primarnog zanimanja bavi se dizajnom i ilustrovanjem dečijih knjiga i časopisa.

Aleksandar Markov

Prof. istorije

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju. Radno iskustvo je stekao u osnovnim školama: „Boško Palkovljević – Pinki”,„Drinka Pavlović”, „Vuk Karadžić”, Građevinskoj tehničkoj školi i Pravno-poslovnoj školi u Zemunu. Postigao je značajne rezultate u pripremi učenika za Republičko takmičenje iz istorije za gimnazije.

Bio je koordinator sekcije „Klub Ujedinjenih nacija” u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Radio je i kao volonter u JAZAS-u u okviru projekta vršnjačke edukacije „Prevencije HIV-a i seksualno prenosivih infekcija”. Od 2009. godine karijeru nastavlja u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

Lela Mirković

Prof. verske nastave

Diplomirala na Pravoslavnom Bogoslovskom Fakultetu, na Bogoslovsko- Katihetskom smeru. Radno iskustvo sticala u osnovnim i srednjim školama. Pored škole za Informacione tehnologije, zaposlena i kao profesor u srednjoj Pravno- poslovnoj školi Beograd. Radila kao novinar u dnevnom listu ,, Politika“. Bavi se humanitarnim radom, novinarstvom i prevođenjem.

Mirjana Rakićević

Prof.fizike

Osnovne i master akademske studije završila je na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Kao student bila je aktivni član studentskog parlamenta Fizičkog fakulteta. Pohađala je brojne seminare vezane za nastavu u fizici. Bila je aktivni član u popularisanju fizike u osnovnim i srednjim školama širom Srbije i regiona. Učestvovala je u naučnom projektu u oblasti jonizovanih gasova i plazme na institutu u Zemunu. Svoje predavačko iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Više godina je privatni nastavnik brojnim osnovcima i srednjoškolcima. Aktivni je član akademskog hora Obilić.

Maja Keskinov

Prof. filozofije

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za filozofiju. Radno iskustvo stiče od 2003. godine u XIV gimnaziji, kao profesor filozofije, logike i građanskog vaspitanja, a uz to izvršava dužnosti školskog bibliotekara i pomoćnika direktora.

Uspešno je obavljala posao nastavnika predmeta Primenjena ekonomija i Učenička kompanija, a u saradnji je sa organizacijom „Dostignuća mladih Srbija”. Ostvarila je saradnju i bila je mentor na istraživačkim projektima „Ručak u Beogradu”, sa Grupom 484 i „BEOgradska KULtura”, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje, među kojima su: Kultura kritičkog mišljenja, Ocenjivanje u školskoj praksi, Nastavnik kao kreator klime u odeljenju.

Jasmina Vukotić

Prof. ustava

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine kao student generacije i najbolji student Beogradskog univerziteta u svojoj generaciji. Magistrirala je 1998. godine na istom fakultetu u oblasti građanskog prava. Doktorsku disertaciju iz građanskog prava odbranila na Pravnom fakultetu 2012. godine. Nakon završetka studija radila je na raznim pravnim poslovima u praksi: u sudu, advokatskoj kancelariji, privrednim društvima, državnoj upravi, osiguravajućoj kompaniji. Položila je pravosudni ispit 1997. godine.

Od 2013. godine radi kao docent na Univerzitetu Privredna akademija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, gde izvodi nastavu na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo i Osiguranje. Objavila je oko 10 naučnih radova u časopisima nacionalnog značaja, kao i u zbornicima sa konferencija od međunarodnog i nacionalnog značaja iz oblasti: građansko pravo, uporedno pravo, privredno pravo i pravo EU. Govori 5 stranih jezika: francuski, nemački, engleski, španski i portugalski.

Vladimir Miloičić

Prof. istorije

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Begradu i stekao zvanje profesora istorije. Višegodišnje iskustvo profesora sticao je u nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola. Radio je u Ekonomskoj školi „Nada Dimić”, kao i u Medicinskoj školi „Nadežda Petrović” i Osnovnoj školi „Rade Končar” u Zemunu.

Svoja znanja je širio i među učenicima Pete i Treće beogradske gimnazije, OŠ „Skadarlija’’, Tehničke škole „Novi Beograd” i OŠ „Radojka Lakić”. Uključen je bio i u projekat „plava kutija” u farmaceutskoj kući „Farmalogist”. Rekreativno se bavi planinarenjem i pčelarstvom.

Ivan Đikić

Prof. geografije

Diplomirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stekao je u Sedmoj beogradskoj gimanziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije.

Predavač i aktivni član ASAK-a (Akademski speleološko-alpinistički klub), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija. Organizator i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu, na teme: „Teorijska i praktična speleologija” i „Zaštita životne sredine u kraškim oblastima”.

Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu „Film kao nastavno sredstvo”, u organizaciji Kulturnog centra REX. Poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima, u okviru naučnih programa Istraživačke stanice Petnica.

Vladimir Miljković

Prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, na odseku Fizičko vaspitanje.

Iskustvo u pedagoškom radu sticao kao nastavnik u osnovnim školama „Jovan Sterija Popović” i „Milan Rakić” u Beogradu. U toku rada u ovim školama bio je osvajač više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima u više sportova. Profesionalno se bavio sportom kao igrač Odbojkaškog kluba „Partizan” iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u bavljenju trenerskim poslom u odbojci, sa najvišom „A” licencom. Šef je stručnog štaba odbojkaškog kluba „AS” iz Beograda, sa kojim je i osvajač više medalja na nacionalnim i internacionalnim prvenstvima i turnirima.

Od 2011. godine trener je ženske pionirske reprezentacije Srbije i učesnik na dva Balkanska prvenstva i osvajač dve srebrne medalje. Osnivač i koautor programa škole sporta „Sporting”, koji se bazira na radu i unapređivanju razvoja opšte motorike dece i mladih.

Marija Ivanov

Prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Iskustvo u radu sa decom sticala kao trener u Rukometnom klubu Junior iz Beograda. Zvanje trenera rukometa stekla na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu.

Aktivno je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja od nacionalnog značaja (Univerzijada 2009, Svetsko, kao i evropska prvenstva u rukometu za seniore i seniorke…).Saradnik je Olimpijskog komiteta Srbije na projektu „Hvala ti mama”, u organizovanju letnjeg sportskog kampa za decu. Više od dve godine uspešno radi i kao fitnes intruktor.

Nataša Topukov

Prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, stekavši zvanje diplomiranog profesora srpskog jezika i književnosti. Master studije su predstavljale izazov i zato ih završava na istoj katedri. Nakon studija, oprobala se kao profesor srpskog jezika kao stranog na Institutu „Božidar Adžija”, što joj je pomoglo u razumevanju i shvatanju strukture sopstvenog jezika. Kao honorarni saradnik bavila se lekturom i korekturom teksta pri izdavačkom preduzeću „Filip Višnjić”.

Stiče iskustvo u kontinuiranom radu kao profesor srpskog jezika i književnosti u Zemunskoj gimnaziji i u Drugoj ekonomskoj školi. Postigla je značajne rezultate u pripremi učenika za takmičenje „Književna olimpijada” i takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Imala je priliku da radi i kao bibliotekar i profesor građanskog vaspitanja. Učestvovala je u projektima Zemunske gimnazije: „Mini-sajam knjiga”, „155 godina postojanja Zemunske gimnazije”, „Razvionica”.

Aleksandra Prokopijević

Prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa za srpski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama, kao i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autorka je i realizatorka više projekata u obrazovanju: „Školske stvaraonice” u okviru pilot-faze Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke, „Školsko prozorište”. Autorka i koordinatorka akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika i književnosti: „Kreativne radionice u nastavi srpskog jezika i književnosti” i „Pozorišna azbuka”.

Završila je seminare: Aktivno učenje – bazični i supervizijski seminar, Višefrontalni oblik nastave, Učionica dobre volje, Čuvari osmeha, Umeće komunikacije, Modularni program permanentne računarske obuke za nastavnike, Decentralizacija škola, Jačanje trenerskih veština, Kreativno obrazovanje, Školsko razvojno planiranje, Rodna ravnopravnost, Mi u reformi, Inkluzivno obrazovanje, Tehnike i postupci pravilnog učenja, Tehnike i postupci pravilnog pružanja prve pomoći.

Ana Radinović Lukić

Prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu gde je stekla zvanje master profesor srpskog jezika i književnosti. Svoje višegodišnje iskustvo Ana je sticala u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, Osnovnoj školi „Ivo Andrić” i „Kosta Abrašević”. Ana je pohađala razne kurseve i stekla mnogo veština.

Između ostalog, išla je na obuku programa stručnog usavršavanja „Umeće komunikacije” koji se nalazi na listi preporučenih seminara za predavače građanskog vaspitanja. Igrala je odbojku u klubovima „Resnik”, „Oslobodioci” i „Spas” iz Beograda, a takođe je i odbojkaški sudija. U gimnaziji je bila član debatnog kluba i bavila se kreativnim pisanjem.

Biljana Grujičić

Prof. engleskog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik, književnost i kulturu. Nakon završenih osnovnih studija, upisala je i master akademske studije, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom studija učestvovala je u nekoliko volonterskih projekata, među kojima su praksa u Šabačkoj gimnaziji i držanje kursa engleskog jezika kolegama sa Matematičkog fakulteta u okviru programa „Studenti studentima”. Radeći kao profesor engleskog jezika u centrima za strane jezike, gde je držala kurseve kako odraslima, tako i deci različitog nivoa znanja, stekla je dosta iskustva i unapredila svoje pedagoške pristupe.

Svetlana Stoiljković

Prof. engleskog jezika

Zvanje profesora engleskog jezika stekla je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za engleski jezik i književnost. Još kao apsolvent počela je da radi u nastavi. Do sada je radila u više osnovnih i srednjih škola. Iskustvo u nastavi sticala je u Mašinsko-saobraćajnoj i Tehničkoj školi u Čačku kao i privatnoj gimnaziji „Stefan Nemanja” u Beogradu. Tokom svog višegodišnjeg iskustva sa učenicima naročito je bila posvećena interaktivnoj nastavi koja podrazumeva korišćenje raznih savremenih obrazovnih inovacija kao i najnovijih metoda u učenju jezika. Imala je priliku da radi i u privatnim školama stranih jezika sa polaznicima različitog uzrasta. U školi stranih jezika „Đuro Salaj” a.d. organizovala je i vodila pripremne kurseve za polaganje međunarodnih ispita.

Tamara Precepa

Prof. španskog jezika

Diplomirala je španski jezik i hispanske književnosti na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija. Radila je kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po medjunarodno priznatim programima.

Nastavu španskog održavala je po programu Cluba Prisma izdavača Edinumen koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog refrerentnog okvira za jezike i Kurikularnoga plana Instituta Cervantes. Pripremala je učenike za polaganje međunarodnih testova iz španskog jezika DELE.

Marko Radenković

sekretar školeRođen je u Kraljevu 1983. godine. Nakon završetka osnovne škole u Vrnjačkoj Banji upisuje i završava 2002. godine Gimnaziju u Vrnjačkoj Banji. Nakon toga, upisuje Pravni fakultet Union u Beogradu. Odrađuje pripravnički staž u Opštini Vrnjačka Banja u odeljenju za inspekcijske poslove, a radno iskustvo od tri godine stiče u Opštini Vrnjačka Banja na Odeljenju za zaštitu životne sredine, društvene i komunalne delatnosti.

Položio je Državni ispit za rad u organima državne uprave 2013. godine.

Jelena Brajović

psiholog školeDiplomirala je Psihologiju na Filozofskom fakultetu, u Beogradu 2012. godine. Bavi se savetodavnim radom učenika, roditelja i nastavnika. Sprovodi edukativne radionice, kao i tribine. Obavlja testiranja kako u okviru naučnih projekata koji se sprovode, tako i u svrhu boljeg poznavanja učenika i kvalitetnijeg posvećivanja njihovom pojedinačnom razvoju i napretku.

Aleksandra Živković

pedagog školeDiplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine na Katedri za pedagogiju i time stekla stručno zvanje diplomirani pedagog. Radno iskustvo sticala je u jednoj osnovnoj i tri srednje škole.

Tokom rada u Poljoprivredno-hemijskoj školi „Dr Đorđe Radić” u Kraljevu učestvovala je u projektima „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije” i „Mladi u prevenciji nasilja i diskriminacije”. U okviru Programa ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, završila je obuku za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi i u okviru „Razvionice” obuku „Osnove učenja i nastave”.

Završila je još nekoliko obuka pomoću kojih je unapredila svoje stručne kompetencije za rad na području vaspitno-obrazovnog rada sa decom. Sa učenicima je vodila razne akcije, učestvovala u snimanju filma „Stop vršnjačkom nasilju” i kreiranju brošure „Vodič kroz dečja i porodična prava”.

Jovana Janković

Rad na prijemu

Rođena je 1990. godine u Beogradu, gde je upisala srednju Pravno - poslovnu školu i bila u prvoj generaciji obrazovnog profila Bankarski službenik. Nakon toga nastavlja školovanje na Beogradskoj poslovnoj školi - Visokoj školi strukovnih studija gde je završila smer Finansije, računovodstvo i bankarstvo i stekla zvanje Strukovni ekonomista. Odmah zatim upisuje i završava IV godinu akademskih studija na Alfa Univerzitetu na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke, i dobija zvanje Diplomirani ekonomista. Potom završava i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i postaje Master menadžer. Pre pridruživanja timu ITHS-a radila je u preduzeću City Express koje pruža usluge brze pošte kao customer care agent.

Daliborka Rackov

rad na prijemuRođena je 1977. u Vukovaru, Republika Hrvatska, gde završava gimnaziju kao prva posleratna generacija 1996. godine. Po završetku gimnazije upisuje Pravni fakultet u Beogradu, ali ga napušta početkom 1998. godine i odlazi za Norvešku. Studijama se vraća 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu koji završava u roku i stiče zvanje diplomiranog pravnika.

Saša Milenić

Tehničko osobljeZavršio je srednju Elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu, smer elektrotehničar računara. Počinje da radi u bankarstvu u IT sektoru, a zatim, uz rad na Beogradskoj višoj poslovnoj školi stiče zvanje inženjera informatike i e-biznisa. Diplomira nakon toga na Fakultetu za industrijski menadzment Univerziteta Union u Beogradu, smer ekonomija.

Dugogodisnje iskustvo stiče na raznim pozicijama u IT sektoru banaka, uključujući administraciju mreža, održavanje hardvera, softvera i video nadzora. Takođe, sticao je značajno iskustvo i u finansijskom segmentu banke na raznim položajima u više sektora.

Završio je internacionalno akreditovani program za usavršavanje u oblasti komunikacije, NLP Business Practitioner.

Dragan Ognjanović

Tehničko osobljeDiplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon nekoliko godina rada u struci, od 1998. do danas radio je na poslovima obezbeđenja i video-nadzora (u bankama i stambeno poslovnim zgradama). Radio u struci u Institutu za vodoprivredu JAROSLAV CERNI na poslovima pedološkog ispitivanja zemljišta za potrebe navodnjavanja (1996-1997).

U firmama BEOGRAD SIGURNOST I G4S radio je na poslovima obezbeđenja i video nadzora u objektima: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, EFG, RAJFAJZEN i stambeno poslovni objektima GTC i ADOC.

Nevena Ninković

Prof. elektrotehničke grupe predmetaDiplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za Računarsku tehniku i informatiku. Pored studija pohađala je kurseve na Linux Akademiji, a poseduje i Cisco CCNA sertifikat. Radno iskustvo sticala je u privatnim kompanijama na poslovima planiranja razvoja i implementacije telekomunikacione infrastrukture i IT usluga i servisa. Radila je kao nastavnik Informatike i računarstva u IX beogradskoj gimnaziji „Mihailo Petrović Alas” i u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” kao nastavnik različitih stručnih predmeta na smerovima elektrotehničar informacionih tehnologija i elektrotehničar računara. U ITHS-u Nevena predaje Zaštitu informacionih sistema, Internet tehnologije i servise, Informatiku i računarstvo i Informaciono-komunikacione tehnologije.

Marko Čolović

Prof. elektrotehničke grupe predmetaDiplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu avgusta 2016. godine na modulu za Elektroniku. Tokom studija se bavio studentskim organizovanjem, 2015. godine je bio predsednik studentske organizacije Elektron Elektrotehničkog fakulteta, a 2016. godine predsednik Studentskog parlamenta Elektrotehničkog fakulteta. Pored toga bio je i predstavnik studenata u Nastavno-naučnom veću i Savetu fakulteta. Rad u kompaniju „Nelt“ u okviru fakultetske prakse u trajanju od mesec dana. Od novembra 2016. godine radi u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu na predmetima Elektronika 1, Primena računara u elektrotehnici i Elektrotehnički materijali.

Sanja Klajić

Prof. matematikeDiplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na smeru matematika ekonomije. Višegodišnje iskustvo stekla je predajući matematiku u nekoliko osnovnih i srednjoj Ekonomsko -trgovinskoj školi u Zaječaru. Đaci koje je pripremala za takmičenja postigli su zavidne rezultate, kako u zemlji (okružna i republička takmičenja, takmičenja ,,Кengur bez granicа”, ,,Misliša” i ,,Arhimedes”), tako i u inostranstvu (Mitrovdanski matematički turnir u Vidinu). Pored toga, neprestano se stručno usavršavala i učestvovala na brojnim seminarima.

Ana Milovanović

Prof. matematikeDiplomirala je na Matematičkom fakultetu na smeru profesor matematike i računarstva, a na istom smeru je završila i master studije. Master rad odbranila je na temu Elektronske lekcije o osnovnim pojmovima programskog jezika C# za učenike srednjih škola. Praksu je stekla u osnovnoj školi „Đura Daničić“, gde je kao profesor matematike i informatike radila 3 godine, kao i na privatnim časovima matematike i programiranja. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike.

Emilijana Mitrović Stolić

Prof. matematikeDiplomirala 2004. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za matematiku, na smeru Diplomirani matematičar. Na istom fakultetu magistrirala 2010. godine. Radno iskustvo je sticala u Trećoj beogradskoj gimnaziji i Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu. Uspešno je sa učenicima učestvovala na više gradskih i republičkih takmičenja iz matematike. Poseduje i višegodišnje iskustvo privatnog profesora. Posebno je interesuju savremene tehnologije u nastavi matematike, te kako deci na sto zanimljiviji i jednostavniji način predstaviti gradivo.

Ivanka Jevtić Miljaković

Prof. elektrotehničke grupe predmeteOsnovne studije je završila na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek i smer Elektronika. Na matičnom fakultetu je odbranila i magistarsku tezu iz oblasti Upravljanja sistemima. Svoje dugogodišnje pedagoško iskustvo sticala je u Politehničkoj akademiji Novi Beograd i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija gde je radila kao profesor i predavač za grupu predmeta elektrotehničke struke i robotike. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Učestvovala je i stručno se usavršavala na međunarodnim konferencijama i seminarima vezanim za obrazovanje u domenu tehnike. Oblast profesionalnog interesovanja su joj senzorski i robotski sistemi.

Zoran Dovniković

Prof. praktične nastaveTanja Bijelić

Prof. hemijeDiplomirala je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Nastava hemije i stekla zvanje diplomiranog hemičara. Master studije je upisala 2016. godine, takođe na smeru Nastava hemije. Radno iskustvo je sticala u osnovnim i srednjim školama, kao i u Srpskom hemijskom društvu, čiji je član. Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora hemije za osnovce, srednjoškolce i studente, rad u BASF Kid’s labu, Otvorenim laboratorijama Hemijskog fakulteta i član je Republičke komisije takmičenja iz hemije za osnovne škole.

Nenad Vukadinović

Prof. fizičkog vaspitanjaDiplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, na smeru fizičko vaspitanje. Pedagoško iskustvo i iskustvo u radu sa decom sticao kao dugogodišnji profesor fizičkog vaspitanja i nosilac različitih programa vežbanja za decu u školi sporta “Pokret za okret”. Kao stručni saradnik za analitiku i dijagnostiku u sportu, u Centru za sportsko usmeravanje “Pokret za okret” stekao iskustva i znanja u praćenju telesnog razvoja dece i praćenju razvoja i testiranja motoričkih sposobnosti. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu bio angažovan kao stručni saradnik i asistent na predmetu Orijentiring. Učestvovao na brojnim stručnim seminarima i kongresima iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Sportsku karijeru je gradio kao golman u fudbalskom klubu Mladenovac, a kasnije i kao golman u nekoliko klubova malog fudbala. Trenutno se bavi Orijentiringom, gde na takmičenjima u Srbiji i inostranstvu nastupa za orijentiring klub Dif. Predmet posebnih interesovanja mu predstavljaju priroda i muzika, a naročito oblast informacionih tehnologija gde usmerava svoje dalje stručno usavršavanje.

Nemanja Đikanović

Prof. socioligijeProfesor sociologije, završio Filozofski fakultet u Beogradu, svoju karijeru započeo kao student u brojnim vanfakultetskim aktivnostima, od kojih je najznačajnije angažovanje u Centru za razvoj karijere Filozofskog fakulteta na poziciji koordinatora. Osim toga, član je Srpskog udruženja za filozofsku praksu u čijem aktivnostima učestvuje kao koordinator Filokafea. Interesuje se za mikrosociologiju i za oblast ljudskih resursa. Rad u prosveti posmatra kao poziv da učenicima približi društvo i osvesti mogućnost njihovog delanja u odnosu na istorijski kontekst. Glavni moto kojim se vodi je: „Ako ne gradimo svoje snove, drugi će nas zaposliti da gradimo njihove“.

Dragana Bekić

Prof. srpskog jezikaDiplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za srpsku književnost i jezik gde je stekla zvanje profesor srpskog jezika i književnosti. Svoje radno iskustvo sticala je kroz privatne časove za osnovce i srednjoškolce kao i kroz pripremu učenika za prijemni ispit za srednje škole. Honorarno se bavila lekturom pri organizaciji JAZAS. Pohađala je seminar „Umeće komunikacije“ koji se nalazi na listi preporučenih seminara za profesore građanskog vaspitanja. Za vreme studija završila je kurs kreativnog pisanja. U srednjoj školi učestvovala je na takmičenjima iz recitovanja na školskom i gradskom nivou.

Sanja Stefanović

Prof. nemačkog jezikaDiplomirala na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na Katedri za nemčki jezik i književnost. Nakon završenih osnovnih studija, upisala je i master akademske studije na istom fakultetu. Odmah po završetku stuija počinje da radi kao profesor nemčkog jezika kako u srednjoj školi i gimnaziji tako u raznim centrima za strane jezike, gde je držala kurseve kako odraslima, tako i deci različitog uzrasta i nivoa znanja. Takođe pripremala učenike za polaganje međunarodnih testova na GOETHE,TELC i OESD Institututima. Na taj stiče iskustva koja primenjuje u svom pedagoškom i metodološkom pristupu nastavi.

Ivana Supić

PedagogDiplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Katedri za pedagogiju. Nakon završenih osnovnih studija, upisala je i master akademske studije, takođe na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom studija učestvovala je u nekoliko volonterskih projekata, među kojima su istraživanja sprovođena na Filozofskom fakultetu, organizovanje različitih radionica za decu povodom manifestacije “Noć muzeja”, praksa u Prvoj i Petoj beogradskoj gimnaziji, kao i PU “Zvezdara”. Radeći kao pedagog u Osnovnoj Školi stekla je dosta iskustva i unapredila svoja pedagoška znanja i pristupe.

Srđan Belović

Prof. praktične nastaveDiplomirao je na Visokoj školi elektrotehnike i računarsta strukovnih studija u Beogradu, na smeru Elektronika i telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Na istoj katedri je, odbranom završnog rada na specijalističkim studijama, stekao zvanje inženjera specijaliste, na smeru Elektronika i telekomunikacije. Radno iskustvo stekao je na raznim praktičnim nastavama i projektima u okviru svoje Visoke škole.Trenutno radi u Srednjoj školi za informacione tehnologije kao profesor Praktične nastave. Njegovo trenutno interesovanje je usmereno ka telekomunikacijama i informaciono-komunikacionim tehnologijama