F Nastavnici ITHS-a – ITHS – Srednja škola za informacione tehnologije Beograd
 

Upoznajte naše nastavnike,
stručni i vannastavni kadar

grupna slika
Logo ITHS

Nastavnički tim ITHS-a čine posvećeni, stručni i motivisani predavači na čijim časovima učenici uživaju. Stoga su profesori ITHS-a, pre svega, kreativni pojedinci, a zatim i ljudi otvorenog duha i velikog srca, spremni da uvek izađu u susret, podele savete i zajednički sa učenicima reše njihove probleme.

U svakom svom profesoru pronaći ćete uzore koji inspirišu. Oni će zajedno sa vama organizovati humanitarne akcije, posećivati kulturna događanja, sudelovati u sportskim aktivnostima... Kao učenici ITHS-a, i vi ćete sa njima podeliti odgovornost da u svakom trenutku, čime god se budete bavili u životu, budete najbolji primer svima oko sebe. Dobrodošli da zajedno krenemo u avanturu kroz zanimljiv svet IT-ja i zacrtamo siguran put budućih uspeha. uspeha.

Predavači:

 • Strucni Predmeti
 • Strucni Predmeti
 • Dijana Pelević

  prof. matematike

  Dijana Pelevic
 • Nikola Bošković

  prof. informatičke grupe predmeta

  Nikola Boskovic
 • Mirjana Blagojević

  prof. informatičke grupe predmeta

  Mirjana Blagojevic
 • Aida Ninković

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Aida Ninkovic
 • Ivana Dražić

  prof. matematike i programiranja

  Ivana Drazic
 • Bojana Tomašević Dražić,

  prof. informatičke grupe predmeta

  Bojana Tomašević Dražić,
 • Ivanka Jevtić Miljaković

  prof. elektrotehničke grupe predmete

  Ivanka Jevtic Miljakovic
 • Nevena Ninković

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Nevena Ninkovic
 • Marko Čolović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Marko Colovic
 • Zoran Lončarević

  prof. informatičke grupe predmeta

  Zoran Loncarevic
 • Dragan Golubović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Dragan Golubovic
 • Uroš Lopičić

  profesor informatičke grupe predmeta

  Uros Lopicic
 • Andrijana Vasić

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Andrijana Vasic
 • Nikola Dragović

  prof. informatičke grupe predmeta

  Nikola Dragovic
 • Goran Ninković

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Goran Ninkovic
 • Snežana Todorović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Snežana Todorovic
 • Ivan Mandić

  prof. informatičke grupe predmeta

  Ivan Mandic
 • Elizabeta Momčilović

  prof. informatičke grupe predmeta

  Elizabeta Momcilovic
 • Jelena Apostolović

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Jelena Apostolovic
 • Sofija Prokić

  Profesor informatičke grupe predmeta

  Sofija Prokic
 • Sanda Baljošević

  prof. matematike

  Sanda Baljosevic
 • Aleksandar Ristić

  profesor elektro grupe predmeta

  Aleksandar Ristic
 • Ana Živković

  profesor informatičke grupe predmeta

  Ana Zivkovic
 • Vladimir Janjić

  profesor informatičke grupe predmeta

  Vladimir Janjic
 • Mirjana Tomić

  profesor informatičke grupe predmeta

  Mirjana Tomic
 • Ivana Milosavljević

  profesor informatičke grupe predmeta

  Ivana Milosavljevic
 • Tijana Ilić

  profesor praktične nastave

  Tijana Ilic
 • Slađana Ćirica

  prof. matematike

  Slađana Cirica
 • Marina Bešić

  prof. matematike

  Marina Besic
 • Dragan Zorić

  prof. matematike i informatike

  Dragan Zoric
 • Desa Ilić

  prof. matematike

  Desa Ilic
 • Dobrislav Drakul

  prof. elektrotehničke grupe predmeta

  Dobrislav Drakul
 • Ana Đokić

  prof. računarske grafike i multimedije

  Ana Djokic
 • Strucni Predmeti
 • Strucni Predmeti
 • Dragana Grujičić

  prof. likovne kulture

  Dragana Grujicic
 • Tamara Žeželj Mayer

  prof. muzičke kulture

  Tamara Zezelj Mayer
 • Nemanja Đikanović

  prof. socioligije

  Nemanja Dikanovic
 • Tanja Bijelić

  prof. hemije

  Tanja Bijelic
 • Ivan Đikić

  prof. geografije

  Ivan Dikic
 • Vladimir Miljković

  prof. fizičkog vaspitanja

  Vladimir Miljkovic
 • Nenad Vukadinović

  prof. fizičkog vaspitanja

  Nenad Vukadinovic
 • Marija Ivanov

  prof. fizičkog vaspitanja

  Marija Ivanov
 • Milica Jovković

  profesor fizike

  Milica Jovkovic
 • Vasilije Kozlina

  profesor istorije

  Vasilije Kozlina
 • Aleksandar Perić

  profesor biologije

  Aleksandar Peric
 • Nemanja Škrelić

  Profesor verske nastave

  Nemanja Skrelic
 • Jezici
 • jezici
 • Nataša Topukov

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Natasa Topukov
 • Aleksandra Prokopijević

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Aleksandra Prokopijevic
 • Dragana Bekić

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Dragana Bekic
 • Ana Radinović Lukić

  prof. srpskog jezika i književnosti

  Ana Radinovic Lukic
 • Mladen Stanić

  profesor srpskog jezika i književnosti

  Mladen Stanic
 • Branka Tekić

  profesor srpskog jezika i književnosti

  Branka Tekic
 • Svetlana Stoiljković

  prof. engleskog jezika

  Svetlana Stoiljkovic
 • Tamara Precepa

  prof. španskog jezika

  Tamara Precepa
 • Arabela Sadagić

  profesor engleskog jezika

  Arabela Sadagic
 • Tamara Tolić

  profesor engleskog jezika

  Tamara Tolic
 • Strucni Predmeti
 • jezici
 • Marko Radenković

  sekretar škole

  Marko Radenkovic
 • Jelena Brajović

  psiholog škole

  Jelena Brajovic
 • Aleksandra Živković

  pedagog škole

  Aleksandra Zivkovic
 • Maja Vojinović

  pedagog škole

  Maja Vojinović
 • jezici
 • Daliborka Rackov

  rad na prijemu

  Daliborka Rackov
 • Jovica Graovac

  Tehničko osoblje

  Jovica Graovac
 • Dragan Ognjanović

  tehničko osoblje

  Dragan Ognjanovic

Dijana Pelević

prof. matematike

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Profesor matematike i računarstva, i stekla zvanje diplomiranog matematičara. Radno iskustvo je sticala u privatnim kompanijama, na raznim pozicijama u finansijskom sektoru.

Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora matematike za osnovce, srednjoškolce i studente, kao i u pripremi učenika za prijemni ispit za srednje škole i fakultete. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike.

Nikola Bošković,

prof. informatičke grupe predmeta

Masterirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za fizičku elektroniku, na Smeru za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Svoja znanja i veštine Nikola je prenosio i prenosi učenicima u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu.

Predmeti koje Nikola predaje a pripadaju grupi elektropredmeta su: Elektronika, Elektronika I, Elektronika i materijali, Merenja u elektronici, Digitalna elektronika i OTDP. Takođe, Nikola predaje i predmete iz IT grupe: Računari i programiranje, Programiranje i Operativni sistemi.

Mirjana Blagojević,

prof. informatičke grupe predmeta

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG” na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

Aida Ninković,

prof. elektrotehničke grupe predmeta,

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za telekomunikacije, smer Sistemsko inženjerstvo, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugo je radila kao privatni profesor osnova elektrotehnike, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce i tako stekla bogato pedagoško iskustvo.

Bila je član studentskih organizacija, Kluba studenata tehnike i radila kao organizator kulturnih i zabavnih manifestacija namenjenih studentima. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

Ivana Dražić,

prof. matematike i programiranja

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Svoje znanje i veštine Ivana je godinama prenosila učenicima Osnovne škole „Laza Lazarević”, gde je radila kao nastavnik matematike. Ivana je bila angažovana i na izradi i održavanju sajta http://www.domusbogatic.com/.

U toku karijere za svoj rad i zalaganje dobila je razne nagrade i priznanja, među kojima su priznanje nastavniku za učestvovanje na republičkom takmičenju iz matematike, zahvalnica za organizaciju i učestvovanje na matematičkom takmičenju „Misliša” i pohvalnica za učenika generacije u srednjoj školi.

Bogdan Mandarić,

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za automatsko upravljanje, i stekao zvanje diplomiranog mašinskog inženjera. Dugogodišnje iskustvo sticao je radeći u MŠ „Radoje Dakić“ na predmetima: Računarstvo i informatika, Kompjuterska grafika, Projektovanje primenom računara, Automatsko upravljanje, Robotika i Fleksibilni proizvodni sistemi. Bio je autor i realizator akreditovanih programa stručnog usavršavanja iz oblasti robotike i fleksibilnih proizvodnih sistema. Recenzent je tri udžbenika za srednje stručne škole. Radno iskustvo je sticao i kao saradnik na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi strukovnih studija iz Trstenika na predmetima: Računarstvo i programiranje, Objektno programiranje, Kompjuterska grafika i Baze podataka. Predmeti koje Bogdan predaje ove školske godine su: Kompjuterska grafika i multimedija, Osnove automatskog upravljanja i Računarstvo i informatika.

Zoran Lončarević,

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije na smeru Informacione tehnologije. Nakon toga je masterirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do sada je radio u kompaniji NA Design & Engineering kao IT specijalista, a bio je angažovan i kao asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na više predmeta. Poznavalac je više programskih jezika, kao što su C#, C++, Java, Payton, SQL I PL/SQL, PHP. Objavio je više naučnih radova i organizovao brojne stručne seminare.

Dragan Golubović,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije. Radno iskustvo sticao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

Uroš Lopičić,

profesor informatičke grupe predmeta

Uroš Lopičić se školovao na Fakultetu organizacionih nauka, smer: Informacioni sistemi i tehnologije.
U Srednjoj školi za informacione tehnologije – ITHS drži nastavu iz informatičke grupe predmeta, koja i spada u domen njegovog užeg interesovanja.
Usavršava se u oblasti aplikativnih programa, kao i baza podataka.

Andrijana Vasić,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Odseku za fizičku elektroniku, smer Biomedicinski i ekološki inženjering, i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna, odgovorna i veoma motivisana za rad sa učenicima.

Nikola Dragović,

prof. informatičke grupe predmeta


Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora informatike. Na istoj katedri, odbranom završnog master rada „Projektovanje i implementacija aplikacije za rad sa publikacijama na primeru visokoškolske ustanove – FTN_publikacija”, na drugom stepenu akademskih studija, stekao je stručni naziv master profesor informatike za elektronsko učenje.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme, kao i ažuriranja i održavanja sajta škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINK groupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za eLearning.

Pohađao je nekoliko stručnih seminara kao što su „Nastavničke kompetencije u funkciji unapređivanja rada u učionici”, „Podrška nastavnicima i učenicima u prevenciji nasilja“, „Angažovani nastavnik – kako probuditi i inspirisati učenike“, „Metode nastave i učenja“ . Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS u Beogradu, odlukom Nastavničkog veća izabran je u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Informacione tehnologije, gde izvodi nastavu na predmetima Programerski alati C# i Osnovi programiranja.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na stručnim konferencijama i simpozijumima. Oblasti profesionalnog interesovanja su mu informaciono-komunikacione tehnologije, nastava i učenje u elektronskom obrazovanju.

Goran Ninković,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugo je bio privatni profesor osnovcima i srednjoškolcima. Radio je na poslovima umrežavanja računara i održavanja računarske mreže, kao i na poslovima instalacije hardvera, softvera i operativnih sistema.

Pružao je tehničku podršku korisnicima za rad na računaru. Bavio se projektovanjem radio-relejnih veza, izgradnjom PWDM sistema prenosa u okviru proširenja SDH transportne mreže i izgradnjom pristupne TF mreže.

Nikola Kalojević,

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je i masterirao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku i stekao zvanje master profesor tehnike i informatike. U Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević” radio je kao nastavnik fizike, a u firmi AzVirt kao Weight Bridge Operater.

Nikola je poznavalac baza podataka MySQL (Data Base Desing and Programming with SQL), Star UML, kao i programskih jezika C, C++, HTML, PHP i CSS i računarskih mreža Microsoft Windows, Linux terminal, nmap, NetCat, Network architectures. Bavi se biciklizmom i planinarenjem, veoma je odgovoran, kooperativan i motivisan.

Snežana Todorović,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za energetiku. U Elektrotehničkoj školi „Rade Končar” radila je od 1987. godine na poslovima nastavnika opšte i uže stručnih predmeta elektrotehničke struke za sve obrazovne profile. Kao predavač, radila je na obukama kolega za rad na računaru u programima iz Microsoft Office paketa i rada sa internetom, kao i na akreditovanom seminaru „PowerPoint u nastavi”. Učesnik je niza stručnih seminara u Petnici i Beogradu. Dve godine je bila jedan od rukovodilaca projekta Učeničkih preduzeća u školi. Dugogodišnji je rukovodilac Stručnog veća informatike i računarstva. Godinu dana radila je kao pomoćnik direktora.

Ivan Mandić,

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja, na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije Reklama i mediji završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

Elizabeta Momčilović,

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka i stekla zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi. Karijeru nastavnika započela je u školi računara IC Integra držeći ECDL seminare. Iskustvo u radu sa decom stekla je radeći kao nastavnik informatike u školama: OŠ „Borislav Pekić“ (Novi Beograd), Hemijsko-prehrambena tehnološka škola (Banovo brdo) i Srednja škola Grocka. Stručni ispit za licencu za nastavnika položila je 2013. godine.

S ciljem unapređenja svog rada, pohađala je seminare: „Nastava u oblaku“, „Tabla i kreda današnjice – internet“, „Blog, Twitter i Facebook u nastavi“, „Pomoć deci u kriznim situacijama“, „Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja“, „Ugledni čas – prilika za sve“, „Autoritet, ta teška strana reč!“, „Iskoristi čas“.

Jelena Apostolović,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Jelena Apostolović je rođena 4. 8. 1989. godine u Beogradu. Nakon završetka osnovne škole u Srpskom Miletiću upisuje STŠ „Mihajlo Pupin” u Kuli, smer Elektrotehničar računara, koju završava 2008. godine. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka pri Univerzitetu u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika i računarstvo, smer Računarstvo i automatika, usmerenje Automatika i upravljanje sistemima. Osnovne akademske studije završava 2013. godine i nastavlja obrazovanje upisom na master akademske studije istog usmerenja, koje završava u julu 2015. godine, i stiče zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Sanda Baljošević,

profesor matematike

Sanda Baljošević je diplomirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Profesor matematike i računarstva, čime je stekla zvanje diplomirani matematičar.

U ITHS-u predaje matematiku. Jedna od oblasti interesovanja joj je i programiranje, naročito web programiranje. Svoje radno iskustvo sticala je radeći sa decom različitih uzrasta. Cilj joj je da učenici uvide značaj matematike, kojom se intenzivno bave, i njenu široku primenu, posebno u oblasti IT-ja.

Dragana Grujičić,

prof. likovne kulture

Dragana Grujičić je diplomirani slikar i priznati umetnik u zemlji i inostranstvu. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz oblasti slikarstva 2011. godine. U međuvremenu, stručno se usavršavala u Italiji, na prestižnoj školi School of Painting, Drawing and Sculpture u Monecastello di Vibio 2006. godine.

Dragana je priznati umetnik sa čak 20 samostalnih i preko 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je prestižne nagrade za slikarstvo „Mr Miodrag Janjušević, akademski slikar” 2007. godine, a učestvovala je na brojnim simpozijumima, umetničkim festivalima, radionicama i likovnim kolonijama u Srbiji, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Rumuniji, Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama sveta.
Njeni radovi nalaze se u brojnim muzejima i galerijama širom Evrope. Od 2008. godine, sa velikim uspehom honorarno se bavi i grafičkim dizajnom, a radila je i kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama „Vuk Karadžić” i „Karađorđe” na Voždovcu. Autor je i voditelj likovne škole DKC Sremčica.

Tamara Žeželj Mayer,

prof. muzičke kulture

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek Opšta muzička pedagogija. Od 2007. godine radi u prosveti, a njeni učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima, kao i u okviru drugih javnih nastupa. Pohađala je seminare: „Nastavnik kao kreator klime u odeljenju”, „Škola bez nasilja”, „Škola kao teatar” i fakultativni kurs „Snimanje muzike i tonska režija”.

Aktivno se bavi komponovanjem i izradom instrumentalnih i vokalnih aranžmana, a poseduje i bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju muzičkog programa na različitim javnim nastupima.

Mladen Stanić,

profesor srpskog jezika i književnosti

Mladen Stanić je rođen 1994. godine u Užicu, gde je završio osnovnu i srednju školu kao nosilac niza nagrada i priznanja.

Diplomirao je na Grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta u Beogradu, na kom je danas na doktorskim akademskim studijama. Za svoje radove dobio je dve nagrade Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima: Nagradu „Vladan Nedić”, za narodnu književnost, i nagradu „Miodrag Pavlović”, za metodiku nastave.

Objavljuje naučne radove iz sfere narodne književnosti, srpske književnosti dvadesetog veka i metodike nastave. Radio je na organizaciji i sprovođenju niza projekata na Filološkom fakultetu, bio mentor kolegama na radionicama recitovanja i besedništva i uspešno dve godine u okviru fakulteta vodio Koordinaciono telo za kulturu.

Aleksandar Ristić,

profesor elektro grupe predmeta

Aleksandar Ristić diplomirao je na Vojnoj akademiji, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Svoje akademsko usavršavanje nastavio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Bio je komandir voda u vojsci Republike Srbije.

Ivana Milosavljević,

profesor informatičke grupe predmeta

Ivana Milosavljević je diplomirala na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na smeru Profesor matematike i računarstva. Radno iskustvo sticala je radeći u školi programiranja za decu, gde je predavala programiranje i robotiku i učestovala u pravljenju programa kurseva. Takođe, kao profesor matematike radila je u nekoliko osnovnih škola u Beogradu.

Ana Živković,

profesor informatičke grupe predmeta

Ana Živković je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na smeru Računarstvo i informatika, gde je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radno iskustvo sticala je kako u prosveti, tako i u privatnim kompanijama, pa se trudi da kroz nastavu primeni relevantne modele koje će učenike osposobiti da se lako snađu u poslovnom, profesionalnom okruženju.

Vladimir Janjić,

profesor informatičke grupe predmeta

Vladimir Janjić je diplomirao na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu, na smeru Informaciona tehnologija, sa temom „Internet of things na primeru sistema MySmartyHouse”, čime je stekao zvanje strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva i nastavio dalje školovanje na istoj visokoobrazovnoj ustanovi.

Od radnog iskustva iza sebe ima samostalno izrađene web sisteme za upravljanje bazama podataka i sistem za upravljanje Arduino hardverom pomoću web aplikacije kao koncept internet of thingsa. Na ITHS-u radi kao nastavnik na predmetima Web dizajn i Web programiranje.

Branka Tekić,

profesor spskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na grupi Srpska književnost i jezik, stekavši zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. Posle studija radila je u Osnovnim školama „Dragojlo Dudić” i „1300 kaplara”, kao profesor srpskog jezika. Pored nastave, vodila je recitatorsku i literarnu sekciju.

Imala je priliku da se oproba i kao profesor kulturologije u srednjoj školi „Artimedija”, a kao dodatnu aktivnost, obavljala je i poslove bibliotekara.

Iskustvo u metodici nastave svakodnevno produbljuje konstantnim usavršavanjem i učenjem.

Mirjana Tomić,

profesor informatičke grupe predmeta

Nakon osnovnih studija na Fakultetu za poslovnu informatiku (smer Projektovanje i programiranje), na Fakultetu za poslovnu ekonomiju završava master studije na temu bankarstva. Takođe ima završene specijalističke studije iz oblasti 3D Design & CAD, Web Design, kao i Personal Development sertifikat.

U toku studiranja radila je na pripremi knjiga za štampu i na grafičkom dizajnu, kao i na organizaciji projekata, aktivnosti i seminara. Takođe, ima skoro 20 godina radnog iskustva u JP EPS, gde je radila na poslovima specijaliste za spoljnu trgovinu i bila član tima u nekolicini velikih projekata. Projekti su bili podržani od strane nadnacionalnih institucija (EBRD, IBRD, KfW), kao i velikih multinacionalnih kompanija (Alstom, Siemens), u kojima je njeno specifično znanje (između ostalog IT-ja) doprinelo uspešnoj finalizaciji projekata.

Ivan Đikić,

prof. geografije

Diplomirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu, na Odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stekao je u Sedmoj beogradskoj gimnaziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije.

Predavač i aktivni član ASAK-a (Akademski speleološko-alpinistički klub), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija. Organizator i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu na teme „Teorijska i praktična speleologija” i „Zaštita životne sredine u kraškim oblastima”.

Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu „Film kao nastavno sredstvo”, u organizaciji Kulturnog centra REX. Poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima u okviru naučnih programa Istraživačke stanice Petnica.

Vladimir Miljković,

prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, na odseku Fizičko vaspitanje.

Iskustvo u pedagoškom radu sticao je kao nastavnik u osnovnim školama „Jovan Sterija Popović” i „Milan Rakić” u Beogradu. U toku rada u ovim školama osvojio je više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima u nekoliko sportova. Profesionalno se bavio sportom kao igrač Odbojkaškog kluba Partizan iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u trenerskom poslu u odbojci, sa najvišom „A” licencom. Šef je stručnog štaba Odbojkaškog kluba AS iz Beograda, sa kojim je i osvojio više medalja na nacionalnim i internacionalnim prvenstvima i turnirima.

Od 2011. godine trenira žensku pionirsku reprezentaciju Srbije i učestvovao je dva puta na Balkanskom prvenstvu i osvojio dve srebrne medalje. Osnivač i koautor programa škole sporta „Sporting”, koji se bazira na radu i unapređivanju razvoja opšte motorike dece i mladih.

Marija Ivanov,

prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirala je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Iskustvo u radu sa decom sticala je kao trener u Rukometnom klubu Junior iz Beograda. Zvanje trenera rukometa stekla je na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu.

Aktivno je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja od nacionalnog značaja (Univerzijada 2009, Svetsko prvenstvo, kao i evropska prvenstva u rukometu za seniore i seniorke...). Saradnik je Olimpijskog komiteta Srbije na projektu „Hvala ti, mama”, u organizovanju letnjeg sportskog kampa za decu. Više od dve godine uspešno radi i kao fitnes instruktor.

Nataša Topukov,

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi Srpski jezik i književnost, stekavši zvanje diplomiranog profesora srpskog jezika i književnosti. Master studije su joj predstavljale izazov i zato ih završava na istoj katedri. Nakon studija, oprobala se kao profesor srpskog jezika kao stranog na Institutu „Božidar Adžija”, što joj je pomoglo u razumevanju i shvatanju strukture sopstvenog jezika. Kao honorarni saradnik, bavila se lekturom i korekturom teksta pri izdavačkom preduzeću „Filip Višnjić”.

Stiče iskustvo u kontinuiranom radu kao profesor srpskog jezika i književnosti u Zemunskoj gimnaziji i u Drugoj ekonomskoj školi. Postigla je značajne rezultate u pripremi učenika za takmičenje „Književna olimpijada” i takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Imala je priliku da radi i kao bibliotekar i profesor građanskog vaspitanja. Učestvovala je u projektima Zemunske gimnazije: „Mini-sajam knjiga”, „155 godina postojanja Zemunske gimnazije”, „Razvionica”.

Aleksandra Prokopijević,

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, Grupa za srpski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama, kao i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autorka je i realizatorka više projekata u obrazovanju: „Školske stvaraonice” u okviru pilot-faze Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke, „Školsko prozorište”. Autorka i koordinatorka akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika i književnosti: „Kreativne radionice u nastavi srpskog jezika i književnosti” i „Pozorišna azbuka”.

Završila je seminare: „Aktivno učenje – bazični i supervizijski seminar”, „Višefrontalni oblik nastave”, „Učionica dobre volje”, „Čuvari osmeha”, „Umeće komunikacije”, „Modularni program permanentne računarske obuke za nastavnike”, „Decentralizacija škola”, „Jačanje trenerskih veština”, „Kreativno obrazovanje”, „Školsko razvojno planiranje”, „Rodna ravnopravnost”, „Mi u reformi”, „Inkluzivno obrazovanje”, „Tehnike i postupci pravilnog učenja”, „Tehnike i postupci pravilnog pružanja prve pomoći”.

Ana Radinović Lukić,

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je stekla zvanje master profesor srpskog jezika i književnosti. Svoje višegodišnje iskustvo Ana je sticala u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji i osnovnim školama „Ivo Andrić” i „Kosta Abrašević”. Pohađala je razne kurseve i stekla mnogo veština.

Između ostalog, išla je na obuku programa stručnog usavršavanja „Umeće komunikacije” koji se nalazi na listi preporučenih seminara za predavače građanskog vaspitanja. Igrala je odbojku u klubovima „Resnik”, „Oslobodioci” i „Spas” iz Beograda, a takođe je i odbojkaški sudija. U gimnaziji je bila član debatnog kluba i bavila se kreativnim pisanjem.

Vasilije Kozlina,

profesor istorije

Profesor istorije Vasilije Kozlina stekao je diplomu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je završio master studije čiji je fokus na nacionalnim problemima u bivšoj jugoslovenskoj državi. Vasilije želi da iskoristi široke mogućnosti ITHS-a za podsticanje inovativnog i kritičkog mišljenja među svojim učenicima. Njegov glavni cilj nije samo da pripremi učenike za ispite već i za buduće životne izazove.

U slobodno vreme Vasilije voli da igra fudbal, koji trenira od detinjstva. Pored fudbala, voli i da svira gitaru i bavi se istraživačkim radom.

Svetlana Stoiljković,

prof. engleskog jezika

Zvanje profesora engleskog jezika stekla je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za engleski jezik i književnost. Još kao apsolvent počela je da radi u nastavi. Do sada je radila u više osnovnih i srednjih škola. Iskustvo u nastavi sticala je u Mašinsko-saobraćajnoj i Tehničkoj školi u Čačku, kao i privatnoj gimnaziji „Stefan Nemanja” u Beogradu. Tokom svog višegodišnjeg iskustva sa učenicima naročito je bila posvećena interaktivnoj nastavi koja podrazumeva korišćenje raznih savremenih obrazovnih inovacija i najnovijih metoda u učenju jezika. Imala je priliku da radi i u privatnim školama stranih jezika sa polaznicima različitog uzrasta. U školi stranih jezika „Đuro Salaj” a. d. organizovala je i vodila pripremne kurseve za polaganje međunarodnih ispita.

Tamara Precepa,

prof. španskog jezika

Diplomirala je španski jezik i hispanske književnosti na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija. Radila je kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po međunarodno priznatim programima.

Nastavu španskog održavala je po programu Cluba Prisma izdavača Edinumen, koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike i Kurikularnog plana Instituta Servantes. Pripremala je učenike za polaganje međunarodnih testova iz španskog jezika DELE.

Marko Radenković,

sekretar škole

Rođen je u Kraljevu 1983. godine. Nakon završetka osnovne škole u Vrnjačkoj Banji upisuje Gimnaziju u Vrnjačkoj Banji i završava je 2002. godine. Nakon toga upisuje Pravni fakultet Union u Beogradu. Odrađuje pripravnički staž u Opštini Vrnjačka Banja u Odeljenju za inspekcijske poslove, a radno iskustvo od tri godine stiče u Opštini Vrnjačka Banja na Odeljenju za zaštitu životne sredine, društvene i komunalne delatnosti.

Položio je državni ispit za rad u organima državne uprave 2013. godine.

Jelena Brajović,

psiholog škole

Diplomirala je Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2012. godine. Bavi se savetodavnim radom učenika, roditelja i nastavnika. Sprovodi edukativne radionice i tribine. Obavlja testiranja kako u okviru naučnih projekata koji se sprovode, tako i u svrhu boljeg poznavanja učenika i kvalitetnijeg posvećivanja njihovom pojedinačnom razvoju i napretku.

Aleksandra Živković,

pedagog škole

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, na Katedri za pedagogiju, i time stekla stručno zvanje diplomirani pedagog. Radno iskustvo sticala je u jednoj osnovnoj i tri srednje škole.

Tokom rada u Poljoprivredno-hemijskoj školi „Dr Đorđe Radić” u Kraljevu učestvovala je u projektima „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije” i „Mladi u prevenciji nasilja i diskriminacije”. U okviru Programa ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, završila je obuku za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi i u okviru „Razvionice” obuku „Osnove učenja i nastave”.

Završila je još nekoliko obuka, pomoću kojih je unapredila svoje stručne kompetencije za rad na području vaspitno-obrazovnog rada sa decom. Sa učenicima je vodila razne akcije, učestvovala u snimanju filma „Stop vršnjačkom nasilju” i kreiranju brošure „Vodič kroz dečja i porodična prava”.

Aleksandar Perić,

profesor biologije

Aleksandar Perić je rođen 28. 4. 1989. godine u Petrovcu na Mlavi. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2008. godine, a osnovne akademske studije završava 2013. godine.

Master akademske studije upisuje na istom fakultetu, na Katedri za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju, a završava ih 2015. godine. Izraženo interesovanje prema akvatičnoj fauni, a najviše prema ihtiofauni ga usmerava da 2016. godine upiše doktorske akademske studije na Katedri za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja u okviru istog fakulteta. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija. Od 2015. do 2017. godine je bio angažovan kao edukator u Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju na ODPF „Radmilovac”, gde je posetiocima držao praktičnu nastavu u prirodi na temu značaja flore i faune Dunava.

U radu sa učenicima uvek se trudi da ostvari dobru komunikaciju, a nastavu da učini što zanimljivijom.

Daliborka Rackov,

rad na prijemu

Rođena je 1977. u Vukovaru, Republika Hrvatska, gde završava gimnaziju kao prva posleratna generacija 1996. godine. Po završetku gimnazije upisuje Pravni fakultet u Beogradu, ali ga napušta početkom 1998. godine i odlazi u Norvešku. Studijama se vraća 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, koji završava u roku, i stiče zvanje diplomiranog pravnika.

Dragan Ognjanović,

tehničko osoblje

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon nekoliko godina rada u struci, od 1998. do danas, radi na poslovima obezbeđenja i video-nadzora (u bankama i stambeno-poslovnim zgradama). Radio je u struci na Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Cerni” na poslovima pedološkog ispitivanja zemljišta za potrebe navodnjavanja (1996–1997).

U firmama Beograd Sigurnost i G4S radio je na poslovima obezbeđenja i video-nadzora u objektima: Privredna banka Beograd, EFG, Rajfajzen i stambeno-poslovnim objektima GTC i ADOC.

Nevena Ninković,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za računarsku tehniku i informatiku. Pored studija, pohađala je kurseve na Linux Akademiji, a poseduje i Cisco CCNA sertifikat. Radno iskustvo sticala je u privatnim kompanijama na poslovima planiranja razvoja i implementacije telekomunikacione infrastrukture i IT usluga i servisa.
Radila je kao nastavnik informatike i računarstva u IX beogradskoj gimnaziji „Mihailo Petrović Alas” i u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” kao nastavnik različitih stručnih predmeta na smerovima Elektrotehničar informacionih tehnologija i Elektrotehničar računara.

Marko Čolović,

prof. elektrotehničke grupe predmetaDiplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na modulu za elektroniku, u avgustu 2016. godine. Tokom studija se bavio studentskim organizovanjem, 2015. godine je bio predsednik studentske organizacije Elektron Elektrotehničkog fakulteta, a 2016. godine predsednik Studentskog parlamenta Elektrotehničkog fakulteta. Pored toga, bio je i predstavnik studenata u Nastavno-naučnom veću i Savetu fakulteta.
Radio je u kompaniji „Nelt“ u okviru fakultetske prakse u trajanju od mesec dana. Od novembra 2016. godine radi u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu na predmetima Elektronika 1, Primena računara u elektrotehnici i Elektrotehnički materijali.

Tamara Tolić,

profesor engleskog jezika

Svoje akademsko zvanje – master profesor engleskog jezika i književnosti – stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Beleži dvogodišnje radno iskustvo u prosveti, kao profesor engleskog jezika i bibliotekar. Opredeljenje za poziv profesora proisteklo je iz ljubavi prema jeziku i nastavi jer „ako učitelj voli svoj posao, on je dobar učitelj. Ako učitelj voli učenika kao otac ili majka, on je bolji od onog učitelja koji je pročitao sve knjige ali ne voli ni svoj posao, ni đake. Kad učitelj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima – on je savršen učitelj.”

Bojana Tomašević Dražić,

prof. informatičke grupe predmeta

Rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Treću beogradsku gimnaziju. Nakon završetka osnovnih studija, kao i specijalizacije na Visokoj školi za informacione i komunikacione tehnologije (Visoka ICT škola), dobija zvanje specijalista – strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, a potom diplomira na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan, čime stiče zvanje diplomirani inženjer informacionih tehnologija.

Radno iskustvo sticala je u JP PTT saobraćaja Srbije, u sektoru za informacione sisteme, da bi nakon toga počela da radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan, gde danas drži vežbe iz predmeta Operativni sistemi, Administracija računarskih mreža, Klaud računarstvo i IT infrastruktura.

U toku rada u informacionom sistemu PTT-a, završila je i više specijalizovanih obuka iz oblasti računarskih mreža i administracije operativnih sistema. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stekla je sertifikate L100 i L200, koji su u vezi sa Linux administracijom i umrežavanjem, kao i Cisco CCNP sertifikat.

Oblasti profesionalnog interesovanja su joj kriptografija, bezbednost i administracija računarskih mreža, digitalna forenzika, klaud računarstvo, kao i Linux i Windows administracija.

Arabela Sadagić,

profesor engleskog jezika

Arabela Sadagić je diplomirani profesor engleskog jezika. Nakon završenih osnovnih studija, završila je i master akademske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Do sada je radila u više osnovnih škola i jednoj gimnaziji. Radila je i kao profesor engleskog jezika u centrima za strane jezike, sa polaznicima različitog uzrasta i nivoa znanja. Tokom svog višegodišnjeg iskustva sa učenicima, posebno je bila posvećena savremenim nastavnim inovacijama i novim metodama učenja jezika.Teži da njeni časovi budu zanimljivi i inspirativni učenicima. Do sada je pohađala seminare: „Mini-seminar za nastavnike engleskog jezika”, „Ka boljem razumevanju (4)”, „Dostignuća mladih u Srbiji” i „Stage the Age Rage (Music and Drama in ELT)”.

Ivanka Jevtić Miljaković,

prof. elektrotehničke grupe predmeteOsnovne studije je završila na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek i smer Elektronika. Na matičnom fakultetu je odbranila i magistarsku tezu iz oblasti upravljanja sistemima. Svoje dugogodišnje pedagoško iskustvo sticala je u Politehničkoj akademiji Novi Beograd i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija, gde je radila kao profesor i predavač za grupu predmeta elektrotehničke struke i robotike. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Učestvovala je i stručno se usavršavala na međunarodnim konferencijama i seminarima u vezi sa obrazovanjem u domenu tehnike. Oblast profesionalnog interesovanja su joj senzorski i robotski sistemi.

Maja Vojinović,

pedagog škole

Diplomirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za pedagogiju i time stekla stručno zvanje diplomirani pedagog. Stručnu praksu odradila je u OŠ „Braća Baruh”, gde je potom i nastavila da radi. Nakon toga, držala je nastavu građanskog vaspitanja u Arhitektonskoj tehničkoj školi u Beogradu. Dugogodišnji je saradnik nevladinih organizacija i osnivač nevladine organizacije „Centar razvoja životnih vrednosti”. Učestvovala je u sprovođenju projekta Instituta za pedagoška istraživanja „Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu”. Član je Pedagoškog društva Srbije.

Tanja Bijelić,

prof. hemije

Diplomirala je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Nastava hemije, i stekla zvanje diplomiranog hemičara. Master studije je upisala 2016. godine, takođe na smeru Nastava hemije. Radno iskustvo je sticala u osnovnim i srednjim školama, kao i u Srpskom hemijskom društvu, čiji je član. Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora hemije za osnovce, srednjoškolce i studente, kao i u radu u BASF Kid’s labu i „Otvorenim laboratorijama” Hemijskog fakulteta, i član je Republičke komisije takmičenja iz hemije za osnovne škole.

Nenad Vukadinović,

prof. fizičkog vaspitanja

Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Pedagoško iskustvo i iskustvo u radu sa decom sticao je kao dugogodišnji profesor fizičkog vaspitanja i nosilac različitih programa vežbanja za decu u školi sporta „Pokret za okret”.
Kao stručni saradnik za analitiku i dijagnostiku u sportu, u Centru za sportsko usmeravanje „Pokret za okret” stekao je iskustva i znanja u praćenju telesnog razvoja dece i praćenju razvoja i testiranja motoričkih sposobnosti. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu bio je angažovan kao stručni saradnik i asistent na predmetu Orijentiring. Učestvovao je na brojnim stručnim seminarima i kongresima iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.
Sportsku karijeru je gradio kao golman u Fudbalskom klubu Mladenovac, a kasnije i kao golman u nekoliko klubova malog fudbala. Trenutno se bavi orijentiringom i na takmičenjima u Srbiji i inostranstvu nastupa za Orijentiring klub DIF. Polja interesovanja su mu priroda i muzika, a naročito oblast informacionih tehnologija, na šta usmerava svoje dalje stručno usavršavanje.

Nemanja Đikanović,

prof. socioligije

Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, a svoju karijeru započeo je još kao student u brojnim vanfakultetskim aktivnostima, od kojih je najznačajnije angažovanje u Centru za razvoj karijere Filozofskog fakulteta na poziciji koordinatora. Osim toga, član je Srpskog udruženja za filozofsku praksu, u čijim aktivnostima učestvuje kao koordinator Filokafea. Interesuje se za mikrosociologiju i za oblast ljudskih resursa. Rad u prosveti posmatra kao poziv da učenicima približi društvo i osvetli mogućnost njihovog delanja u odnosu na istorijski kontekst. Glavni moto kojim se vodi je: „Ako ne gradimo svoje snove, drugi će nas zaposliti da gradimo njihove“.

Dragana Bekić,

prof. srpskog jezika i književnosti

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za srpsku književnost i jezik, gde je stekla zvanje profesor srpskog jezika i književnosti. Svoje radno iskustvo sticala je kroz privatne časove za osnovce i srednjoškolce, kao i kroz pripremu učenika za prijemni ispit za srednje škole.

Honorarno se bavila lekturom pri organizaciji JAZAS. Pohađala je seminar „Umeće komunikacije“, koji je na listi preporučenih seminara za profesore građanskog vaspitanja. Za vreme studija završila je kurs kreativnog pisanja. U srednjoj školi učestvovala je na takmičenjima iz recitovanja na školskom i gradskom nivou.

Tijana Ilić,

profesor praktične nastave

Tijana Ilić je studirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek: Telekomunikacije i informacione tehnologije, na smeru: Radio komunikacije.

Kao cilj svoga rada vidi osposobljavanje učenika da samostalno rešavaju probleme, razvijaju sposobnosti koje se prvenstveno odnose na logičko i kritičko mišljenje, kao i pripremu za lako snalaženje u svetu tehnike, tehnologije i računarstva kako u svakodnevnom životu, tako i u procesu učenja.

Dragana Radenović,

pedagog školeDiplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Katedri za pedagogiju i andragogiju i stekla zvanje master pedagog, a trenutno je na doktorskim studijama, takođe na Filozofskom fakultetu. Pored gimnazije, Dragana je završila i srednju muzičku školu „Stevan Mokranjac”. Svoje dugogodišnje iskustvo stekla je kao stručni saradnik-pedagog i nastavnik građanskog vaspitanja u Osnovnoj školi „Rade Drainac”. Pored toga što je stručna, Dragana je i svestrana ličnost. Bila je igrač folklornog ansambla i jedno vreme rukovodilac dečjeg folklornog ansambla u Kulturno-umetničkom društvu „Vuk Karadžić” u Plandištu, a osvojila je i dva puta prvo i tri puta treće mesto na prvenstvima Srbije u karateu.

Milica Jovković,

profesor fizike

Osnovne i master akademske studije završila je na Fizičkom fakultetu u Beogradu, na smeru Opšta fizika. Kao student bila je aktivan član Studentskog parlamenta Fizičkog fakulteta i, pored obaveznih praksi u srednjim i osnovnim školama, obavila je i studentsku praksu u Laboratoriji za fiziku Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Radno iskustvo je sticala u osnovnim i srednjim školama.

Nosilac je crnog pojasa u karateu i aktivan sportista.

Sofija Prokić,

prof. informatičke grupe predmeta

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Nakon toga je masterirala na istom fakultetu na smeru Informacioni sistemi i tehnologije, modul Informacioni sistemi i stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka.

Iskustvo je sticala kao saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka, na katedri za Informacone sisteme. Napisala je nekoliko naučnih radova koji su objavljeni u različitim naučnim časopisima, konferencijama i zbornicima.

Slađana Ćirica,

prof. matematike

Završila je Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu i stekla zvanje diplomirani matematičar i informatičar. Radila je osam godina u Tehničkoj školi u Požegi. U Srednjoj školi za informacione tehnologije predaje matematiku, i to na smerovima Elektrotehničar informacionih tehnologija i Elektrotehničar multimedije. Matematika je važan opšteobrazovni predmet, u sklopu kojeg su brojni obrazovno-informativni i vaspitni zadaci. Cilj joj je da, koristeći različite metode i tehnike, motiviše učenike za rad. U tome joj mnogo pomaže tehnička opremljenost škole.

Nemanja Stević,

prof. informatičke grupe predmeta

Nemanja Stević je rođen 1984. godine. Diplomirao je na Fakultetu oganizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije i stekao stručni naziv dilplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek za informacione sisteme i tehnologije. Još tokom studija je davao časove iz matematike i informatike učenicima osnovnih i srednjih škola. Radno iskustvo je sticao radeći kao sistem administrator i programer u kompanijama koje se bave razvojem i održavanjem informacionih sistema. Polja interesovanja iz oblasti IТ-ja su mu: Objektno-orijentisano programiranje, Informacioni sistemi, Veštačka inteligencija, Baze podataka i ERP sistemi. Pored toga što je Nemanja nastavnik u ITHS-u, gde predaje Baze podataka i Informacione sisteme i baze podataka, on radi i na ITS-u kao Stručni saradnik u nastavi na predmetima Programerski alati i Osnovi programiranja.

Nemanja Škrelić,

verska nastava

Osnovne i master studije pravoslavne teologije završio na Institutu Svetog Sergeja u Parizu gde je trenutno doktorand. Šira oblast istraživanja ruska religiozna filozofija i njen uticaj na pravoslavnu teologiju dvadesetog veka. Veroučitelj je arhiepiskopije Beogradsko-karlovačke od 2013. godine. Do sada radio u Osnovnoj školi Pavle Savić. Objavio je nekoliko članaka na temu pravoslavne pedagogije. Govori francuski i engleski jezik, a služi se ruskim i grčkim.

Marina Bešić,

prof. matematike

Apsolvent Matematickog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru Statistika, aktuarksa i finansijska matematika. Rad sa decom zavolela radeci kao privatni profesor jos od prvih godina studija, sa decom raznih uzrasta. Kasnije iskustvo sticala radeci u nekoliko osnovnih i srednjih tehnickih skola.

Dobrislav Drakul,

prof. elektrotehničke grupe predmeta

Dobrislav Drakul diplomirao je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Odseku za elektroniku i telekomunikacije, usmerenje telekomunikacije i stekao zvanje dipl.inž. elektrotehnike i računarstva. Prethodno je završio Višu elektrotehničku školu u Beogradu na smeru Elektronika. Nakon studija radio je u telekomu Srpske kao inženjer telekomunikacija. U Energomontaži, Konstruktoru i Krip inženjeringu radi kao projektant instalacija slabe struje a u Logo firmi radi kao projektant pristupne optičke mreže. U Osnovnoj školi radio je kao nastavnik Informatike a u Srednjoj PTT školi kao nastavnik elektro grupe predmeta gdje je i položio stručni ispit za samostalno obavljanje nastavnih aktivnosti.

Ana Đokić,

računarska grafika i multimedija

Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Hidroenergetika. Na matičnom fakultetu je odbranila i magistarsku tezu pod nazivom “Analiza nestacionarnih režima rada vodovodnih sistema usled pojave hidrauličnog udara”, i time stekla zvanje magistra mašinskih nauka. Svoju karijeru je započela u AD “Putevi” Užice, filijala Soči, gde je radila na poslovima projektovanja i koordinacije između projektanata i izvođača građevinskih radova. Poseduje dugogodišnje iskustvo u prezentovanju, predavanju i podučavanju. Svoju profesorsku karijeru je započela u Mašinskoj školi “Radoje Marić” u Užicu, a nastavila u Mašinskoj školi “Radoje Dakić” u Beogradu, gde je predavala predmete iz oblasti programiranja CNC mašina, kao i informatičku grupu predmeta. Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih u domaćim stručnim časopisima.

Jovica Graovac,

tehničko osoblje

Završio je Srednju Mašinsku školu, a nakon toga radio u struci u “21.Maju Rakovica”. Bavio se privatnim biznisom, a voli sport i zdrav život, te je godinama trenirao atletiku i fudbal.

Dragan Zorić,

prof. matematike i informatike

Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na smeru Profesor matematike, i stekao zvanje diplomiranog matematičara. Radno iskustvo je sticao u OŠ „Desanka Maksimović” iz Gornjeg Milanovca, kao i u privatnoj firmi na poziciji grafičkog dizajnera. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima iz oblasti matematike, programiranja i drugih prirodnih nauka, kao i u uspešnom pripremanju i realizaciji takmičenja iz matematike. Polje interesovanja su joj digitalna elektronika i veb-dizajn.

Desa Ilić,

prof. matematike

Desa Ilić je diplomirani profesor matematike i fizike, a kao nastavnik matematike radila je 5 godina u Osnovnoj školi Žika Popović u mestu Vladimirci. Učestvovala je u više međunarodnih projekata u okviru eTwinning organizacije i objavila naučni rad na temu „Kooperativne metode i učenja i njihova primena u nastavi matematike“ u naučnom časopisu HUMAN Research in Rehabilitation. Desa teži da u nastavi koristi savremena sredstva i metode, da čas bude zanimljiv, inspirativan za učenike, protkan igrom, međusobnom interakcijom i izazovimam za nova saznanja. Smatra da je klasična nastava i učionica davna prošlost.

Slađana Ćirica,

prof. matematike

Završila je Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu i stekla zvanje diplomirani matematičar i informatičar. Radila je osam godina u Tehničkoj školi u Požegi. U Srednjoj školi za informacione tehnologije predaje matematiku, i to na smerovima Elektrotehničar informacionih tehnologija i Elektrotehničar multimedije. Matematika je važan opšteobrazovni predmet, u sklopu kojeg su brojni obrazovno-informativni i vaspitni zadaci. Cilj joj je da, koristeći različite metode i tehnike, motiviše učenike za rad. U tome joj mnogo pomaže tehnička opremljenost škole.