Blok nastava na ITHS-u

U toku ove nedelje, učenici III razreda po nastavnom planu i programu pohađaju Nastavu u bloku iz predmeta Programiranje. Pored niza aktivnosti, učenicima je organizovano predavanje u kompaniji LINK group.