Popularna veronauka

Naša škola posvećuje veliku pažnju verskoj nastavi i građanskom vaspitanju učenika. Skoro polovina naših učenika pohađa versku nastavu. Veroučitelj prof. Mihajlo Smiljanić vrlo je zadovoljan posvećenošću učenika predmetnim sadržajima. Čas veronauke je po pravilu prvi čas i učenici ga počinju uz poseban protokol, koji im je vrlo interesantan. Saradnja škole sa Srpskom patrijaršijom je takođe…