Podaci o učeniku:

Ime

Prezime

Adresa

Broj:

Grad

Poštanski broj

Država

Telefon roditelja

Imejl roditelja

Izaberite program:

 
 

Srednja škola za informacione tehnologije (ITHS) prva je obrazovna ustanova ovakvog tipa u Srbiji. Osim stručnih znanja iz ove oblasti, učenici naše škole stiču i opšte obrazovanje. Modernom, efikasnom i pre svega interaktivnom nastavom, prilagođenom potrebama, sposobnostima i interesovanjem učenika, nudimo profil IT tehničara kakav traži savremeno društvo.

ITHS radi po nastavnom planu i programu verifikovanom od strane Ministarstva prosvete.

Osim predmeta iz zvaničnog i obaveznog programa, učenicima omogućavamo razvoj profesionalnih veština, pre svega stranih jezika i poslovnih veština. Na taj način đaci su osposobljeni za dalje školovanje na svim domaćim i stranim fakultetima, ali i slobodno mogu odmah da započnu rad na određenim poslovima.

 

Za prijavljivanje na ITHS, popunite podatke u obrascu.

Popunjavanjem ovog formulara ne upisujete svoje dete u školu formalno, već pokazujete interesovanje za upis.

U roku od 48 sati po prijemu ovog formulara, stručni tim naše škole će kontaktirati sa Vama kako bismo se dogovorili o daljim koracima za formalni upis u školu.

Za sve detalje stojimo na raspolaganju i radujemo se Vašem pozivu.

Naš telefonski kontakt je: +381 (0)11 4011 216 radnim danima od 09 do 17 časova. Možete nam pisati i na e-mail: office@iths.edu.rs.