Nastavnici

Nastavnici ITHS-a

Profesori opštih i stručnih predmeta:

 

Dragan Zivkovicprof. dr Dragan Živković

Direktor ITHS-a


Diplomirao je na Vojnoj akademiji, magistriro u Centru visokih vojnih škola u Beogradu, u oblasti menadžmenta u odbrani i bezbednosti, a doktorirao na Vojnoj akademiji u Beogradu, u oblasti upravljanja i modelovanja sistema bezbednosti državnih granica, gde je dugi niz godina radio kao nastavnik na operativnom i strategijskom nivou školovanja. Na istoj akademiji biran je za docenta, a na Institutu za strategijska istraživanja ministarstva Odbrane za višeg naučnog saradnika.  Bio je načelnik Nastavnog centra za obuku i usavršavanje kadrova za potrebe Ministarstva odbrane.
Redovni je član Udruženja projektnih menadžera Srbije — YUPMA.
U dosadašnjem radu je rukovodio ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. Učestvovao je u radnim timovima Vlade Republike Srbije u izradi Strategije odbrane i Strategije nacionalne bezbednosti, a i rukovodio je i učestvovao u realizaciji projekta Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije. Duži niz godina bio je redovni član Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije, gde je bio rukovodilac grupe za projekte i bezbednost. Autor je više naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima i konferencijama sa međunarodnim učešćem, kao i nekoliko knjiga.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ivan MandicIvan Mandić

prof. Osnova elektrotehnike i Računarske grafike i multimedije


Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije "Reklama i mediji" završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Nikola DragovicNikola Dragović

prof. Računarstva i informatike i Programiranja


Diplomirao na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora tehnike i informatike. Na istoj katedri je odbranom završnog master rada na drugom stepenu akademskih studija stekao stručni naziv master profesor tehnike i informatike za e-learning. Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik na Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme i ažuriranja i održavanja sajta Škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINKgroup, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za e-learning. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, konferencijama, simpozijumima i kongresima.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Daliborka NikcevicDaliborka Nikčević, dipl.inž.el.

prof. Elektronike, Elektrotehnike i predmeta Električna merenja


Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini, na smeru elektronika i telekomunikacije. Dvanaestogodišnje iskustvo sticala kao nastavnik matematike, fizike i grupe stručnih predmeta u osnovnoj i srednjoj Elektrotehničkoj školi “Miladin Popović”.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Marina MancicMarina Mančić, diplomirani matematičar

prof. Matematike


Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, na smeru profesor matematike i računarstva. Iskustvo sticala kao profesorka matematike radom u osnovnim školama: „Mihajlo Pupin”,„Desanka Maksimović” i „Majka Jugovića”, kao i u srednjoj Elektrotehničkoj školi u Zemunu i srednjoj školi za negu lepote „Profesional”. Stručno se usavršavala na seminarima: Specijalizovani republički seminari za nastavnike matematike u osnovnoj i srednjoj školi (Matematičko društvo „Arhimedes”, 2007, 2008. i 2009. godine), Metode razvijanja matematičkih sposobnosti učenika, Školsko ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi, Primena obrazovnih standarda u osnovnom obrazovanju, Multimedijalni pristup nastavi i drugi.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Emilijana Mitrovic Stolicmr Emilijana Mitrović Stolić

prof. Matematike


Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na departmanu za matematiku i informatiku, čime stiče zvanje diplomirani matematičar. Magistrirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na departmanu za matematiku i informatiku, čime stiče zvanje magistar metodike nastave matematike. Višegodišnje iskustvo sticala u Trećoj beogradskoj gimnaziji i Vazduhoplovnoj akademiji. Tokom godina iskustvo je sticala i kroz pripremu učenika za gradska, republička i međunarodna takmičenja. Učesnik je na mnogobrojnim seminarima u organizaciji DMS, Arhimedesa, PMF Novi Sad...

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Aleksandra ProkopijevicAleksandra Prokopijević

prof. Srpskog jezika i književnosti i Građanskog vaspitanja


Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa za srpski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama, kao i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autorka je i realizatorka više projekata u obrazovanju: "Školske stvaraonice" u okviru pilot-faze Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke, "Školsko prozorište". Autorka i koordinatorka akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika i književnosti: "Kreativne radionice u nastavi srpskog jezika i književnosti" i "Pozorišna azbuka". Završila je seminare: Aktivno učenje — bazični i supervizijski seminar, Višefrontalni oblik nastave, Učionica dobre volje, Čuvari osmeha, Umeće komunikacije, "Modularni program permanentne računarske obuke za nastavnike", Decentralizacija škola, Jačanje trenerskih veština, Kreativno obrazovanje, Školsko razvojno planiranje, Rodna ravnopravnost, Mi u reformi, Inkluzivno obrazovanje, Tehnike i postupci pravilnog učenja, Tehnike i postupci pravilnog pružanja prve pomoći.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Natasa TopukovNataša Topukov

prof. Srpskog jezika i književnosti


Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, stekavši zvanje diplomiranog profesora srpskog jezika i književnosti. Master studije su predstavljale izazov i zato ih završava na istoj katedri. Nakon studija, oprobala se kao profesor srpskog jezika kao stranog na Institutu „Božidar Adžija”, što joj je pomoglo u razumevanju i shvatanju strukture sopstvenog jezika. Kao honorarni saradnik bavila se lekturom i korekturom teksta pri izdavačkom preduzeću „Filip Višnjić”. Stiče iskustvo u kontinuiranom radu kao profesor srpskog jezika i književnosti u  Zemunskoj gimnaziji i u Drugoj ekonomskoj školi. Postigla je značajne rezultate u pripremi učenika za takmičenje „Književna olimpijada” i takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Imala je priliku da radi i kao bibliotekar i profesor građanskog vaspitanja. Učestvovala je u projektima Zemunske gimnazije: „Mini-sajam knjiga”, „155 godina postojanja Zemunske gimnazije”, „Razvionica”.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ana-drakulicAna Drakulić

prof. Engleskog jezika i književnosti


Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, 2008. godine na katedri za engleski jezik i književnost. Nakon završenih studija, obavila je stručno usavršavanje u britanskoj kompaniji "Marcus Evans" u Pragu, u trajanju od šest meseci, koje je podrazumevalo komunikaciju sa inostranim klijentima na engleskom, nemačkom i češkom jeziku. Po povratku u zemlju, stekla je zvanje naučni i stručni prevodilac za oblasti ekonomija i bankarstvo, prava, političke nauke, elektronika, mašinstvo i građevina. Završila je Kembridžov seminar Teacher's Development Programme – KET and PET training. U privatnoj školi za jezike u Beogradu stekla je iskustvo u predavanju engleskog jezika po programima Cutting Edge (Longman), Headway (OUP), Clockwise (OUP), Innovations (Heinle ELT), priprema učenike za polaganje međunarodno priznatog sertifikata IELTS i TOEFL, predaje poslovni engleski po programu Business Benchmark (CUP) u okviru interne obuke zaposlenih u bankama. Od januara 2011. godine predaje engleski jezik u Trgovačkoj srednjoj školi u Beogradu.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Tamara Zezelj MayerTamara Žeželj Mayer, dipl. muzički pedagog

prof. Muzičke kulture


Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek opšta muzička pedagogija. Od 2007. godine radi u prosveti, a njeni učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima, kao i u okviru drugih javnih nastupa. Pohađala je seminare: "Nastavnik kao kreator klime u odeljenju", "Škola bez nasilja", "Škola kao teatar" i fakultativni kurs "Snimanje muzike i tonska režija". Aktivno se bavi komponovanjem i izradom instrumentalnih i vokalnih aranžmana, a poseduje i bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju muzičkog programa na različitim javnim nastupima.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Marija IvanovMarija Ivanov, profesor sporta i fizičkog vaspitanja

prof. Fizičkog vaspitanja


Diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Iskustvo u radu sa decom sticala kao trener u rukometnom klubu Junior iz Beograda. Zvanje trenera rukometa stekla na Visokoj sportskoj i zdravstenoj školi u Beogradu. Aktivno je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja od nacionalnog značaja (Univerzijada 2009, svetsko i evropska prvenstva u rukometu za seniore i seniorke...).Saradnik je Olimpijskog komiteta Srbije na projektu „Hvala ti mama”, u organizovanju letnjeg sportskog kampa za decu. Više od dve godine uspešno radi i kao fitnes intruktor.
___________________________________________________________________________________________________________________

 

Vladimir MiljkovicVladimir Miljković, profesor sporta i fizičkog vaspitanja

prof. Fizičkog vaspitanja


Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,na odseku Fizičko vaspitanje.
Iskustvo u pedagoškom radu sticao kao nastavnik u osnovnim školama „Jovan Sterija Popović”  i „Milan Rakić” u Beogradu. U toku rada u ovim školama bio je osvajač više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima u više sportova. Profesionalno se bavio sportom kao igrač odbojkaškog kluba „Partizan” iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u bavljenju trenerskim poslom u odbojci,sa najvišom „A” licencom. Šef je stručnog štaba odbojkaškog kluba „AS” iz Beograda i sa istim osvajač više medalja na nacionalnim i internacionalnim prvenstvima i turnirima.
Od 2011.godine, trener je ženske pionirske reprezentacije Srbije i učesnik na dva Balkanska prvenstva i osvajač dve srebrne medalje.
Osnivač i koautor programa škole sporta „Sporting”, koji se bazira na radu i unapređivanju razvoja opšte motorike dece i mladih.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Sanja FilipovicSanja Filipović, profesor Engleskog jezika

prof. Engleskog jezika


Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost. Potom je magisrirala englesku književnost na univerzitetu u Londonu. Svoje radno iskustvo je sticala u Velikoj Britaniji, radeći kao saradnik u nastavi u srednjoj školi u Londonu. Takođe je radila u izdavaštvu knjiga kao administrativna podrška književnom agentu koji predstavlja autore kao svoje klijente i prodaje autorska prava izdavačima širom sveta. Pored predavanja engleskog kao stranog jezika u srednjoj školi, kao i u privatnoj školi stranih jezika u Beogradu po Oxford programu, radi i kao prevodilac. Učesnik je na brojnim seminarima i programima stručnog usavršavanja organizovanih od strane British Councila. Priprema učenike i studente za polaganje međunarodno priznatog ispita IELTS.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Aleksandar MarkovAleksandar Markov

prof. Istorije


Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju. Radno iskustvo je stekao u osnovnim školama "Boško Palkovljević – Pinki","Drinka Pavlović", "Vuk Karadžić", Građevinskoj tehničkoj školi i Pravno-poslovnoj školi u Zemunu. Postigao značajne rezultate u pripremi učenika za Republičko takmičenje iz istorije, za gimnazije. Koordinator sekcije "Klub Ujedinjenih nacija" u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Radio kao volonter u JAZAS-u u okviru projekta vršnjačke edukacije "Prevencije HIV-a i seksualno prenosivih infekcija". Od 2009. godine radi u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ivan DjikicIvan Đikić, dipl. geograf

prof. Geografije


Diplomirao na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stеkao u Sedmoj beogradskoj gimanziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije. Predavač i aktivni član ASAK-a (Akademski speleološko-alpinistički klub), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija. Organizator i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu, na temu "Teorijska i praktična speleologija" i "Zaštita životne sredine u kraškim oblastima". Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu "Film kao nastavno sredstvo", u organizaciji Kulturnog centra REX. Poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima, u okviru naučnih programa "Istraživačke stanice Petnica".

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Srdjan RadakovicSrđan Radaković, master fizičke hemije

prof. Hemije i Fizike


Diplomirao i položio za zvanje mastera na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. U proteklom periodu bio je stručni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju. Kao profesor radio je u osnovnim školama "Branko Ćopić" i "Karađorđe", kao i u Hemijsko-prehrambrenoj tehnološkoj školi, Školi za dizajn i IV gimnaziji. Dugi niz godina bio je privatni profesor za studente, srednjoškolce i osnovce. Ima iskustva u servisnoj podršci za instrumente za fizičko-hemijsku analizu, kao i u realizaciji obuke za rad na tim instrumentima. U farmaceutskoj industriji radio je na kontroli i razvoju lekova. Objavio je nekoliko naučnih radova u oblasti ispitivanja lekova (citostatika).

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Snezana TodorovicSnežana Todorović

prof. Elektroenergetike


Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za energetiku. U elektrotehničkoj školi „Rade Končar“ radi od 1987. godine na poslovima nastavnika opšte i uže stručnih predmeta elektrotehničke struke za sve obrazovne profile.
Kao predavač, radila na obukama kolega za rad na računaru u programima iz Microsoft Office paketa i rada sa internetom, kao i na akreditovanom seminaru „Power Point  u nastavi“. Učesnik niza stručnih seminara u Petnici i Beogradu. Dve godine bila jedan od rukovodilaca projekta Učeničkih preduzeća u školi. Dugugodišnji rukovodilac Stručnog veća informatike i računarstva. Godinu dana radila na poslovima Pomoćnika direktora.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Petra VojvodicPetra Vojvodić

prof. Sociologije


Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na odseku za žurnalistiku. Završava master Ekološke politike na istom. Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje sociologa i bavila se izradom naučnih radova iz ove oblasti, a sve u cilju sopstvenog osposobljavanja za lakše i kompletnije prenošenje gradiva učenicima. Posvećenost nastavi potvrđuje i njeno učestvovanje na seminaru „Angažovani nastavnik – kako motivisati učenike”.
Radno iskustvo sticala je i radeći kao novinar,  PR i marketing saradnik. Učestvovala je u organizaciji nekoliko filmsikih i ekoloških festivala, a trenutno je angažovana u kompaniji LINK group kao Learning Consultant.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Dragan GolubovicDragan Golubović

prof. Digitalne elektronike, Računara i Elektotehničkih materijala

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku
za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Telekomunikacije. Radno iskustvo sticao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zeljko TubicŽeljko Tubić

prof. Istorije

 
Magistrirao na Katedri za istoriju. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u V beogradskoj gimnaziji, a osnovne i master studije na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radio je u mnogim beogradskim gimnazijama, stručnim i privatnim školama (XV gimnazija, VII, III, Sportska gimnazija, Košarkaška gimnazija Koledž, Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Građevinsko-tehnička škola...). Imao je saradnju sa školama iz Republike Slovenije kroz zajednička multidisciplinarna predavanja. Obučen za rad na "pametnim tablama". Dugogodišnji razredni starešina, vođa puta i nastavnik na đačkim ekskurzijama širom Evrope (Italija, Grčka, Tunis, Mađarska, Češka, Austrija...).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Profesorkamaja

Maja Keskinov

prof. filozofije

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za filozofiju. Radno iskustvo stiče od 2003. godine u XIV gimnaziji, kao profesor filozofije, logike i građanskog vaspitanja, a uz to izvršava dužnosti školskog bibliotekara i pomoćnika direktora.

Uspešno je obavljala posao nastavnika predmeta Primenjena ekonomija i Učenička kompanija, a u saradnji je sa organizacijom „Dostignuća mladih Srbija”. Ostvarila je saradnju i bila je mentor na istraživačkim projektima „Ručak u Beogradu”, sa Grupom 484 i „BEOgradska KULtura”, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. 

Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje, među kojima su: Kultura kritičkog mišljenja, Ocenjivanje u školskoj praksi, Nastavnik kao kreator klime u odeljenju.

____________________________________________________________________________________________________________________

Aleksandar Coha

Andrej Čoha

prof. Osnova automatskog upravljanja

Završio strukovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru upravljanja elektroenergetskim sistemima. Poslovnu karijeru je započeo držanjem informatičkih kurseva u Savezu inženjera i tehničara Srbije. Više od dvadeset godina radi na poslovima projektovanja i instalacije informaciono-komunikacionih tehnologija, analizi poslovnih procesa u domaćim preduzećima. Nekoliko godina radio na elektroenergetskom održavanju predajnika i repetitora u Radio televiziji Srbije. Predsednik Asocijacije za napredna istraživanja, autor i vođa ekoloških projekata, koje su finansirale američka, holandska i srpska vlada, kao i lokalne samouprave.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Aida Begic

Aida Begić

prof. Osnove elektrotehnike I

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za telekomunikacije, smer sistemsko inženjerstvo, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radila je kao privatni profesor osnova elektrothenike, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce dugi niz godina i tako stekla bogato pedagoško iskustvo. Bila je član studentskih organizacija, Kluba studenata tehnike i radila kao organizator kulturnih i zabavnih manifestacija namenjenih studentima. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Goran Ninkovic

Goran Ninković  

prof. Računara i Primene računara u elektrotehnici

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugi niz godina bio je privatni profesor osnovcima i srednjoškolcima. Radio je na poslovima umrežavanja računara i održavanja računarske mreže kao i na poslovima instalacije hardvera, softvera i operativnih sistema. Pružao je tehničku podršku korisnicima za rad na računaru. Bavio se projektovanjem radio-relejnih veza, izgradnjom PWDM sistema prenosa u okviru proširenja SDH transportne mreže, izgradnjom pristupne TF mreže.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Jelena Novakovic

Jelena Novaković

prof. Računarstva i informatike i Ekonomike i organizacije preduzeća

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i upisala master na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, odsek Inženjerski i operacioni menadžment.
Radi na poslovima stručnog saradnika - asistent u Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Aranđelovcu na predmetima Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija, Simulacije tehnoloških procesa, Primena računara u tehnologiji, Osnove kvaliteta, Osnove organizacije, Geografski informacioni sistemi, Primena računara i zaštita životne sredine.
Objavljen rad na internacionalnom simpozijumu Symorg 2014 pod nazivom: RESEARCH ON THE SUBJECT OF STUDENTS’ AWARENESS AND KNOWLEDGE ABOUT GREEN IT
Posedovanje licence za ECDL (međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada na računaru) ispitivača.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Aleksandar Lazic

Aleksandar Lazić

prof. Praktične nastave

Diplomirao na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu na smeru Računarska tehnika. Tokom decenijskog radnog iskustva u privatnim kompanijama stekao je široko znanje vezano za mrežnu infrastrukturu i servise i iskustvo u vođenju tima i implementaciji IT projekata. Svoje veštine unapređuje kroz neformalno obrazovanje, pohađajući kurseve organizacionih vestina i stručne konferencije, što je doprinelo efiksanom radu na menadžerskim pozicijama pri iznalaženju adekvatnih rešenja u komunikaciji sa klijenatima i zaposlenima različitih profila. Aktivan je u studentskim i nevladinim organizacijama, a tokom sudentskih protesta 98/99. biran je u organizacione odbore.
Orijentisan je ka rešavanju problema na način koji će u najboljoj meri doprineti unapređenju biznisa, maksimalno iskorišćavajući raspoložive resurse. Poseduje široko iskustvo u primeni različitih tehnologija, spajajući ih u jedinstven informacioni sistem. Posebno fokusiran na obezbeđenje sigurnosti i pouzdanosti implementiranih rešenja.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Aleksandar Zatezalo

Aleksandar Zatezalo

prof. Verske nastave

Diplomirao je Teologiju na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticao je u VIII i XII beogradskoj gimnaziji, kao i u Pravno–poslovnoj školi. Uporedo je radio u privredi na pozicijama human resources manager i project manager. Aktivno se bavio projektima uključivanja crkvenih zajednica u procese razvoja civilnog društva i demokratije. Trenutno se usavršava u oblasti savetovanja i psihoterapije.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dragana Grujicic

 Dragana Grujičić

 prof. Likovne kulture


Dragana Grujičić je diplomirani slikar i priznati umetnik u zemlji i inostranstvu. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz oblasti slikarstva 2011. godine. U međuvremenu, stručno se usavršavala  u Italiji, na prestižnoj školi School of Painting, Drawing and Sculpture u Monecastello di Vibio 2006. godine.

Dragana je priznati umetnik, sa čak 20 samostalnih i preko 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je prestižne nagrade za slikarstvo „Mr Miodrag Janjušević, akademski slikar”, 2007. godine, a učestvovala je na brojnim simpozijumima, umetničkim festivalima, radionicama i likovnim kolonijama u Srbiji, Italiji,  Sloveniji, Grčkoj, Rumuniji, Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama sveta. Njeni radovi nalaze se u brojnim muzejima i galerijama širom Evrope. Od 2008. godine, sa velikim uspehom honorarno se bavi i grafičkim dizajnom, a radila je i kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama „Vuk karadžić” i '„Karađorđe” na Voždovcu. Autor je i voditelj likovne škole DKC Sremčica.

___________________________________________________________________________________________________________________

Tamara Precepa

Tamara Precepa

prof. Španskog jezika

 

Diplomirala španski jezik i hispanske  književnosti na katedri za  iberijske studije Filološkog Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje  pedagoško iskustvo  sticala  je odmah nakon studija. Radila  je kao predavač španskog i  engleskog jezika  u  privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja,  po  medjunarodno  priznatim programima. Nastavu  španskog održavala je  po programu Cluba  Prisma izdavača Edinumen koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog refrerentnog okvira za  jezike i Kurikularnoga plana Instituta  Cervantes.Pripremala je učenike  za polaganje medjunarodnih testova  iz španskog jezika DELE.


___________________________________________________________________________________________________________________

Dijana Pelevic

Dijana Pelević

prof. matematike

 

Diplomirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru profesor matematike i računarstva i stekla zvanje diplomiranog matematičara. Radno iskustvo je sticala u privatnim kompanijama, na raznim pozicijama u Finansijskom sektoru. Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora matematike za osnovce, srednjoskolce i studente, kao i u pripremi učenika za prijemni ispit za srednje škole i fakultete. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike.


___________________________________________________________________________________________________________________

Vedrana Dedajic

Vedrana Dedajić

prof. biologije


Vedrana Dedajić, diplomirani molekularni biolog i fiziolog Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru molekularna biologija i fiziologija. Iskustvo u laboratorijskom radu sticala je radom u laboratorijama za neurofiziologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković" i imunologiju Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Kao profesorka biologije iskustvo je sticala radom u osnovnim školama „Rade Končar", „Branko Ćopić" i „Stevan Sinđelić", kao i kroz pripremu učenika za opštinska i gradska takmičenja.


___________________________________________________________________________________________________________________

Aleksandar jovanovic

Aleksandar Jovanović

prof. Ustava i prava građana

 

Diplomirao je 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodno pravo. 2012. godine položio je Pravosudni ispit. Radno iskustvo je stekao radom u advokatskoj kancelariji Petrović. U okviru svojih dužnosti radio je i na zastupanju stranaka pred sudovima i drugim organima. Od 2014. godine u Srednjoj školi za informacione tehnologije angažovan je kao nastavnik na predmetu Ustav i prava građana, predviđenim za IV razred. 

UpisPrijava za generaciju 2015/2016. je otvorena

Kliknite na ovaj link da se prijavite na ITHS>>>