Nastavnici ITHS-a preneli stečena znanja sa projekta „Together to a Better Technology” održanog u Turskoj