Nakon povratka sa projektne mobilnosti u Braili, nastavnici ITHS-a podelili svoje utiske sa kolegama