Učenici ITHS-a kroz projekat „Maths: The Language of the Universe” otkrili učenje matematike na neobičan način

Zahvaljujući eTwinning projektu „Maths: The Language of the Universe”, učenici ITHS-a su imali priliku da se upoznaju sa matematikom, koja je prisutna u svim aspektima života i svuda je oko nas na neobičan način. Matematika se još uvek smatra apstraktnom naukom koju učenici teško razumeju i koja im zadaje poteškoće u učenju. Međutim, kroz različite…