Učenici ITHS-a učestvuju u humanitarnoj akciji „Čep za hendikep”

Učenici i nastavnici ITHS-a već dugi niz godina učestvuju u različitim humanitarnim akcijama. Jedna od akcija je i „Čep za hendikep”, u okviru koje su učenici sakupili veliku količinu plastičnih čepova. Učenici ITHS-a su ponovo bili na zadatku humanosti koji su u potpunosti ispunili. Humanitarna akcija „Čep za hendikep” traje od 2012. godine, funkcioniše tako…

Učenici ITHS-a u okviru projekta „Internet Safety” napravili poster i brošuru o sigurnom korišćenju interneta

Korišćenje interneta je postalo deo svakodnevice, a još uvek veliki broj ljudi nije obučen za njegovu sigurnu upotrebu. U okviru projekta „Internet Safety” učenici ITHS-a prolaze kroz različite zadatke čiji je cilj da se podigne svest o potencijalnim lošim stranama interneta i nauči kako da se na najbolji način iskoriste sve njegove prednosti. Radeći u…