Kengur finalno takmičenje na iTHS-u

Finalno takmičenje „Kengur bez granica” u ITHS-u

U organizaciji Srednje škole za informacione tehnologije i Društva matematičara Srbije finalno takmičenje „Kengur bez granica” održaće se u prostorijama ITHS-a u nedelju, 28. maja. Sve detalje o početku takmičenja, pravilima i rasporedu učenika po učionicama možete videti u dokumentima ispod. Agendu takmičara možete preuzeti ovde. Pravila takmičenja „Kengur bez granica” možete preuzeti ovde. Raspored učenika…