Tesla tablet

Nastavak stručnih predavanja u organizaciji kompanije Comtrade za učenike ITHS-a

Prošle godine održan je veliki broj stručnih predavanja na različite teme iz oblasti IT-ja u organizaciji kompanije Comtrade. U drugom polugodištu nastavljamo sa tom tradicijom, jer se pokazalo da su učenici zainteresovani za ovakav vid učenja, posebno kada od stručnjaka čuju kako određene IT kompanije posluju i kako se razvijaju. Predavanja su uvek zanimljiva, interaktivna…