U ITHS-u održana dva matematička takmičenja

U ITHS-u matematika se radi sa zadovoljstvom. Učenici nisu mogli da dočekaju mart koji je bio predviđen za dva matematička takmičenja: „Misliša” i „Kengur bez granica”. Zajedno sa svojim nastavnicima matematike Dijanom Pelević, Ivanom Dražić i Natašom Ivetić vredno su vežbali svi učenici. Kabineti su bili puni učenika svih razreda koji su vežbali, pomagali jedni…