Priprema za početak nove školske 2012/2013. godine u toku – održana prva sednica nastavničkog veća

Sednica Nastavničkog veća Srednje škole za informacione tehnologije održana je 30. avgusta 2012. godine sa početkom u 10 časova. Sednici su prisustvovali profesori i menadžment škole. Analiziran je uspeh učenika u prethodnoj školskoj godini i konstituisani su aktivi. Na Sednici su predstavljeni i novi članovi Veća. Nastavničko veće je detaljno upoznato i sa izveštajem o…