Dokumentacija


Dokumenta potrebna za upis u prvi razred:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo 7. razreda sa dodatkom diplome osnovne škole
 • Lekarsko uverenje
 • Popunjen upitnik i pozitivna ocena intervjua sa školskim psihologom
 • Potpisan ugovor sa školom o četvorogodišnjem školovanju sa učenikom i roditeljem
 • Potvrda o izmirenju prve rate, polugodišnje školarine ili školarine u celosti iz ugovora
 • Đačka knjižica (obaveza škole)

 

Dokumenta potrebna za upis u drugi razred:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo osnovne škole
 • Svedočanstvo za I razred
 • Lekarsko uverenje
 • Svedočanstvo o završenom prvom razredu srednje škole
 • Popunjen upitnik i pozitivna ocena intervjua sa školskim psihologom
 • Potpisan ugovor sa školom o četvorogodišnjem školovanju sa učenikom i roditeljem
 • Potvrda o izmirenju prve rate, polugodišnje školarine ili školarine u celosti iz ugovora
 • Đačka knjižica (obaveza škole)

Dokumenta potrebna za upis u treći razred:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo osnovne škole
 • Svedočanstvo za I i II razred
 • Lekarsko uverenje
 • Svedočanstvo o završenom prvom razredu srednje škole
 • Popunjen upitnik i pozitivna ocena intervjua sa školskim psihologom
 • Potpisan ugovor sa školom o četvorogodišnjem školovanju sa učenikom i roditeljem
 • Potvrda o izmirenju prve rate, polugodišnje školarine ili školarine u celosti iz ugovora
 • Đačka knjižica (obaveza škole)

 Da bi se učenik upisao u Srednju školu za informacione tehnologije potrebni su :

 •  Popunjena prijava za upis
 •  Popunjen upitnik
 •  Intervju sa školskim psihologom (ocena psihofizičkih sposobnosti i nadarenosti učenika)
 •  Intervju sa roditeljem/starateljemNapomena: po ispunjenju ovih uslova, uprava Škole će u roku od 15 dana obavestiti kandidata o prijemu. Upis učenika iz inostranstva vrši se pod istim uslovima.


Nalazimo se u Comtrade tehnološkom centru  na Novom Beogradu, ulica Savski nasip 7, nedaleko od Brodogradilišta.

Kontaktirajte nas telefonom +381 11 20 96 777, ili elektronskim putem: office@iths.edu.rs. 

 

UpisPrijava za generaciju 2016/2017. je otvorena

Kliknite na ovaj link da se prijavite na ITHS>>>