Nastavnici

Upoznajte naše nastavnike:

Nastavnici Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS veoma su posvećeni i motivisani u prenošenju znanja i radu sa učenicima. Uvek su vam na raspolaganju za sva pitanja, savete i probleme, za sve što vam nije jasno. Profesoru su tu da vas vode kroz zanimljiv IT svet i da vas pripreme za uspešnu karijeru!

dr Bojan Ristić

Direktor ITHS-a

Aleksandra Prokopijević

prof.Srpskog jezika i književnosti i Građanskog vaspitanja

Nataša Topukov

prof.Srpskog jezika i književnosti

Sanja Filipović

prof.Engleskog jezika

Aleksandar Markov

prof.Istorije

Vladimir Miloičić

prof.Istorije

Ivan Đikić, dipl. geograf

prof.Geografije

Tamara Žeželj Mayer

prof.Muzičke kulture

Dragana Grujičić

prof.Likovne kulture

Petra Vojvodić

prof.Sociologije

Maja Keskinov

prof.Filozofije

Marija Ivanov

prof.Fizičkog vaspitanja

Vladimir Miljković

prof.Fizičkog vaspitanja

Mirjana Žilović

prof.Računarstva i informatike

Dijana Pelević

prof.Matematike

mr Emilijana Mitrović Stolić

prof.Matematike

Ivana Dražić

prof.Matematike

Nataša Ivetić

prof.Matematike

Nikola Dragović

prof.Računarstva i informatike i Programiranja

Zoran Lončarević

prof.Web programiranja

Nikola Kalojević

prof.Programiranja

Nikola Bošković

prof.Programiranja

Aida Begić

prof.Osnove elektrotehnike I

Andrijana Vasić

prof.Elektro grupe predmeta

Ivan Mandić

prof.Osnova elektrotehnike i Računarske grafike i multimedije

Dragan Golubović

prof.Digitalne elektronike,Računara i El.materijala

Goran Ninković

prof.Računara i primene računara u elektrotehnici

Snežana Todorović

prof.Elektroenergetike

Andrej Čoha

prof.Automatskog upravljanja

Srđan Radaković

prof.Hemije i Fizike

Ana Radinović Lukić

prof.Građanskog vaspitanja

Rade Ratković

prof.Verske nastave

Tamara Precepa

prof.Španskog jezika